همه چیز درباره گنج و دفینه یهودیان - 1398-11-08 17:43:00
گنج و دفینه داخل گوردخمه - 1398-11-07 17:26:00
حفاری قبر گبری و کشف دفینه و گنج - 1398-11-07 17:22:00
کشف دفینه و گنج چاه های سنگ چین شده - 1398-11-06 17:43:00
شناخت پلمپ دفینه ، شیوه تست پلمپ گنج - 1398-11-05 17:47:00
بررسی درست جوغن ها در گنج و دفینه یابی - 1398-11-05 17:43:00
دعای کشف گنج و یافتن دفینه - 1398-11-02 17:37:00
خطر طاعون در گنج و دفینه یابی - 1398-11-02 17:32:00
بررسی گنج قبر حفره ای با سنگ قبر - 1398-11-02 17:30:00
سوالاتی درباره گنج و دفینه یابی - 1398-11-02 17:28:00
داستان موکل در گنج و دفینه یابی - 1398-11-01 16:05:00
شیوه گنج یابی و دفینه یابی با مار و خروس - 1398-11-01 16:03:00
مکان گنج و زیرخاکی با نماد نان - 1398-11-01 16:01:00
کشف گنج و زیرخاکی با نشانه گندم و حبوبات - 1398-11-01 15:59:00
مکان دفینه و گنج در مخزن چاه - 1398-11-01 15:58:00
پودر طلا در کشف دفینه و گنج - 1398-10-30 17:30:00
غارهای دارای گازهای سمی در گنج یابی - 1398-10-30 17:28:00
واقعیت طلسم مار و مبارزه با مار در دفینه یابی - 1398-10-30 17:25:00
کشف مکان گنج با نماد اسب و اسب سوار - 1398-10-30 17:22:00
کشف مکان گنج و دفینه با نماد اردک یا غاز - 1398-10-29 15:42:00
بررسی نشانه شاهین و عقاب در گنج و کشف دفینه - 1398-10-29 15:38:00
نماد قیچی در کشف دفینه و زیرخاکی - 1398-10-29 15:36:00
ارتباط نماد رد پا با قبر در گنج و دفینه یابی - 1398-10-29 15:35:00
کاربرد کتراک در تخریب ساروج - 1398-10-29 15:33:00
نشانه مارمولک و جوغان گرد در گنج و دفینه یابی - 1398-10-28 16:45:00
تحلیل زن باردار در گنج و دفینه یابی - 1398-10-28 16:43:00
رفع خطر گاز طلا یا گاز دفینه در گنج یابی - 1398-10-28 16:42:00
تحلیل اسرار تیموری در دفینه و کشف زیرخاکی - 1398-10-28 16:40:00
خطر تله های ریزشی شنی در گنج و دفینه یابی - 1398-10-25 16:35:00
نشانه سم گاو در کشف زیرخاکی و دفینه - 1398-10-25 16:33:00
مفهوم سرمال در گنج و دفینه یابی - 1398-10-25 16:28:00
جوغن های دارای گنج و دفینه - 1398-10-25 16:10:00
نماد سنگ کشتی در کشف دفینه و زیرخاکی - 1398-10-25 16:08:00
مکان قبر درون غارهای گنج و دفینه - 1398-10-24 17:19:00
مکان قبرهای گبری و حفاری آنها - 1398-10-24 17:15:00
گنج و دفینه چاه های پلمپ شده - 1398-10-24 17:13:00
نشانه شتر نشسته دو کوهان دارای شیار و جوغن - 1398-10-23 17:27:00
تعداد اتاق ها یا بخش های تومولوس یا تپه دفینه - 1398-10-23 17:23:00
نماد شتر دارای تک کوهان در حال حرکت - 1398-10-23 17:16:00
بوی دفینه و گنج در حفاری - 1398-10-22 17:06:00
مکان گنج و دفینه سفیدخانه - 1398-10-22 16:31:00
واحدهای مهم اندازه گیری در حفاری دفینه و کشف گنج - 1398-10-22 15:47:00
ابزار ضروری برای حفاری گنج و دفینه و کشف زیرخاکی - 1398-10-22 15:41:00
گنج یابی کنار چشمه، مکان دفینه چشمه - 1398-10-21 16:20:00
نکات مهم ایمنی در کشف دفینه و زیرخاکی - 1398-10-21 16:17:00
انواع طلسم گنج و دفینه - 1398-10-21 16:14:00
نشانه سنگ کیلومتر در گنج و کشف دفینه - 1398-10-21 16:11:00
تفسیر درست و واقعی از نشانه های گنج و دفینه - 1398-10-18 17:42:00
مکان دفینه و گنج در پل های شاه عباسی - 1398-10-18 17:38:00
تفسیر نشانه خرچنگ در گنج و دفینه یابی - 1398-10-18 17:36:00
بررسی نشانه پله ها در گنج و کشف دفینه - 1398-10-18 17:18:00
نشانه سنگ کیلومتر در دفینه و گنج یابی - 1398-10-18 17:14:00
نماد حلقه در دفینه و کشف زیرخاکی - 1398-10-17 15:50:00
نماد سنگ زین در دفینه و گنج یابی - 1398-10-17 15:47:00
تونل گنج در تومولوس ها یا تپه های دفینه دار - 1398-10-17 15:44:00
محل گنج و دفینه قلعه - 1398-10-17 15:42:00
نماد شکارچی در دفینه و گنج یابی - 1398-10-17 15:40:00
انواع نمادها و نشانه های گنج - 1398-10-16 15:39:00
شناخت راه پنهان خزانه گنج و سفید خانه ها - 1398-10-16 15:29:00
شناخت مسیر دالان ها در گنج و دفینه یابی - 1398-10-16 15:16:00
بررسی برجسته کول فرح - 1398-10-16 15:11:00
پلمپ گنج ، شیوه باز کردن پلمپ دفینه و کشف زیرخاکی - 1398-10-16 14:56:00
نماد روباه در دفینه یابی و کشف گنج - 1398-10-16 14:34:00
نکات پایانی درباره تومولوس یا تپه دفینه و زیرخاکی - 1398-10-15 15:59:00
واقعیات درباره گنج و زیرخاکی تومولوس ها - 1398-10-15 15:56:00
مشخصات تپه دفینه یا تومولوس - 1398-10-15 15:54:00
تومولوس یا تپه های گنج خیز - 1398-10-15 15:52:00
چیدمان تپه گنج یا تومولوس - 1398-10-15 15:49:00
اطلاعات کلی درباره تپه گنج یا تومولوس - 1398-10-15 15:46:00
انواع تپه گنج یا تومولوس - 1398-10-15 15:44:00
تفاوت تومولوس ها با تپه های گنج - 1398-10-15 15:42:00
ساختار کلی تومولوس یا تپه گنج و دفینه - 1398-10-15 15:40:00
تعریف تپه گنج یا تومولوس - 1398-10-15 15:38:00
گاز طلا در گنج یابی ، شیوه مهار گاز دفینه - 1398-10-15 15:33:00
موضوعات و نمادهای مهم گنج و دفینه - 1398-10-15 15:32:00
کشف دفینه و گنج با نشانه چراغ - 1398-10-15 15:28:00
تفسیر نشانه کانال در گنج و کشف دفینه - 1398-10-15 15:24:00
نماد سگ در گنج و کشف زیرخاکی - 1398-10-14 15:51:00
شناخت طلای اصل در کشف گنج و دفینه - 1398-10-14 15:33:00
فلزهای همراه گنج و دفینه و زیرخاکی - 1398-10-14 15:05:00
شکستن ساروج و رسیدن به دفینه و گنج - 1398-10-14 15:02:00
آموزش شناخت سکه اصلی و تقلبی در دفینه یابی - 1398-10-11 17:05:00
اهمیت کربن 14 در گنج و دفینه - 1398-10-11 16:57:00
خاک طلا یا پودر طلا در گنج یابی - 1398-10-11 16:55:00
فهرست گنج و دفینه داخل قبور - 1398-10-11 16:01:00
بررسی سنگ عروس در گنج یابی - 1398-10-11 15:32:00
جایگاه سنگ جازن در گنج یابی - 1398-10-11 15:26:00
نماد حکومتی یا قدرت در گنج یابی - 1398-10-11 15:22:00
سکه شناسی برای گنج یابی و کشف زیرخاکی - 1398-10-10 17:14:00
چند جوغن و جوغن تک در گنج یابی - 1398-10-10 17:12:00
شیوه شناخت نماد و نشانه های درست دفینه و گنج - 1398-10-10 17:11:00
نماد لاک پشت - 1398-10-10 17:10:00
گنج ، غار و مار - 1398-10-10 17:08:00
نماد بزکوهی و کشف دفینه - 1398-10-10 17:06:00
هفت نشانه کشف زیرخاکی و گنج - 1398-10-10 17:05:00
موضوعات مهم گنج و دفینه یابی - 1398-10-10 17:03:00
تاریخ ایران پر از گنج و دفینه های فراوان - 1398-10-10 17:02:00
علم قدیم در گنج و دفینه یابی - 1398-10-10 17:01:00
طلسمات و تله ها در گنج و دفینه یابی - 1398-10-10 16:58:00
کارشناسی گنج و دفینه - 1398-10-10 16:56:00
میزان بار و دفینه در ایران - 1398-10-10 16:54:00
شیوه موفقیت در گنج یابی و کشف زیرخاکی - 1398-10-10 16:52:00
قوانین گنج و دفینه و فلزیاب - 1398-10-10 16:48:00
مصاحبه درباره گنج و گنج‌یابی - 1398-10-10 12:29:00
واقعیت نشانه های دفینه و گنج - 1398-10-09 12:59:00
مقبره تومولوس یا قبور دارای گنج و دفینه ؟ - 1398-10-09 12:58:00
آموزش جوغن و جایگاه جوغان در گنج یابی - 1398-10-09 12:57:00
قبور غیرمعمول در گنج و دفینه یابی - 1398-10-09 12:55:00
جایگاه گوگل ارث (Google Earth) در گنج و دفینه یابی - 1398-10-08 15:05:00
جایگاه سحر و طلسم در گنج و دفینه - 1398-10-08 15:04:00
گنج و دفینه جوغن - 1398-10-08 15:02:00
کشف مکان گنج و دفینه با تست صدا - 1398-10-07 16:55:00
طلسم مار و گنج و دفینه - 1398-10-07 16:53:00
استاد دفینه و کشف زیرخاکی - 1398-10-07 16:51:00
نمادها و نشانه های گنج و دفینه - 1398-10-07 16:49:00
دقت در کشف گنج و دفینه - 1398-10-07 12:57:00
اهمیت آب در دفینه و کشف محل زیرخاکی - 1398-10-07 12:56:00
ساروج و گنج و زیرخاکی - 1398-10-07 12:54:00
نشانه های وجود گنج و دفینه - 1398-10-07 12:53:00
دلیل پنهان کردن گنج و دفینه - 1398-10-04 17:23:00
کشف گنج و زیرخاکی با نماد چشمه - 1398-10-04 17:22:00
زیباترین لحظه یک باستان شناس و گنج یاب - 1398-10-04 17:20:00
طلسم گنج و جادوی دفینه - 1398-10-04 17:18:00
اهمیت سنگ صندلی در گنج و دفینه - 1398-10-04 17:16:00
دفینه یاب یا گنج یاب ماهواره - 1398-10-04 10:18:00
شناخت قدمت گنج و دفینه - 1398-10-04 10:14:00
دفینه و گنج های بزرگ مخفی در ایران - 1398-10-04 10:12:00
شانس یا تقدیر در گنج و دفینه یابی - 1398-10-04 10:11:00
گاز گنج و دفینه یا دروغ زیرخاکی ؟ - 1398-10-04 10:08:00
اهمیت چاله تست در حفاری دفینه و زیرخاکی - 1398-10-02 17:37:00
نشانه کوزه خالی در گنج و دفینه یابی - 1398-10-02 17:36:00
مکان گنج و دفینه احتمالی - 1398-10-02 17:35:00
مکان گنج و دفینه موزه ها - 1398-10-02 17:34:00
استان پر از گنج و دفینه - 1398-10-02 17:31:00
اصول گنج یابی ، علائم مکان دفینه و زیرخاکی - 1398-10-01 17:35:00
تشخیص مکان گنج و زیرخاکی - 1398-10-01 17:33:00
تاریخ گنج یابی و مکان های دفینه دار ایران - 1398-10-01 17:30:00
کشف دفینه و گنج بدون نقشه - 1398-10-01 17:29:00
گنج ، دفینه ، زیرخاکی و دفینه - 1398-10-01 17:26:00
کسب درآمد اینترنتی ، راههای کسب پول و ثروت - 0000-00-00 00:00:00
نماد شتر دو کوهانه در دفینه و کشف زیرخاکی - 1398-02-24 16:48:00
نماد شتر دو کوهانه در دفینه و کشف زیرخاکی - 1398-02-24 16:48:00
تله فیزیکی گنج و طلسم دفینه - 1398-02-24 16:43:00
نشانه قلب روی سنگ در دفینه و کشف زیرخاکی - 1398-02-23 15:32:00
شناخت آثار گنج و زیرخاکی - 1398-02-23 15:31:00
حفاری قبور یهودیان برای گنج - 1398-02-22 16:16:00
حالات کوزه دارای گنج و عتیقه - 1398-02-22 16:15:00
استقامت اتاقک ساروجی - 1398-02-22 16:14:00
دالان ها در کشف بار و مال - 1398-02-22 16:13:00
بار داخل قبر جنینی - 1398-02-22 16:11:00
نگهبان گنج و بار - 1398-02-18 17:52:00
گنج و دفینه کنار قلعه ها - 1398-02-18 17:49:00
نظر جهانگردان درباره ایران دوره قاجاری - 1398-02-18 17:48:00
مقبره زیگورات شهر اور - 1398-02-17 18:20:00
غاز عجیب بار و دفینه - 1398-02-17 18:18:00
اهمیت ذغال در کشف زیرخاکی و بار - 1398-02-17 18:17:00
گنج یاب و دفینه یاب روسی - 1398-02-17 17:56:00
اولین گام در گنج یابی - 1398-02-16 17:13:00
شهرسازی شاهان ساسانی - 1398-02-16 17:02:00
دلیل وجود جواهر و زیورآلات در قبور باستانی - 1398-02-15 17:29:00
کشف دومین الماس بزرگ تاریخ - 1398-02-15 17:15:00
اهمیت شیار یا شیاف ها در گنج و دفینه - 1398-02-15 17:08:00
شیوه کشف دفینه و زیرخاکی یهودیان - 1398-02-14 17:43:00
نماد استرالیا - 1398-02-14 16:22:00
پاتین روی سکه های داخل خمره - 1398-02-14 15:47:00
کشف دفینه و زیرخاکی با نماد ماهی - 1398-02-14 15:46:00
جوغن های افقی، کج در دفینه و گنج یابی - 1398-02-14 15:44:00
بررسی اسرار عدد پنج در باستان - 1398-02-11 17:58:00
ترویج فرهنگ گاوی - 1398-02-11 17:53:00
پیکره گرگ و کشف گنج و دفینه - 1398-02-10 16:52:00
سنگ آینه نمادی برای کشف دفینه - 1398-02-10 16:49:00
مزایا و معایب و طریقه آماده سازی کتراک - 1398-02-09 17:42:00
عمر عقاب - 1398-02-09 17:41:00
آتشکده آذربرزین‌مهر - 1398-02-08 18:26:00
تپه هفتوان - 1398-02-08 18:23:00
زنجیر دفینه - 1398-02-08 18:16:00
کشف زیرخاکی با انگور - 1398-02-08 18:14:00
قلعه گنج دماوند - 1398-02-08 18:12:00
خرچنگ و دفینه - 1398-02-07 17:02:00
کشف زیرخاکی با نماد موش - 1398-02-07 17:01:00
تقسیم بندی علائم و نشانه های دفینه و زیرخاکی - 1398-02-07 16:59:00
تندیس و نماد لاکپشت - 1398-02-04 18:49:00
نشانه خشت در کشف مکان گنج - 1398-02-04 18:48:00
علائم و نشانه های مهم در گنج و دفینه - 1398-02-04 18:46:00
قلعه ایرج - 1398-01-31 18:03:00
نشان جوغن مربع در گنج - 1398-01-31 17:26:00
کشف گنج با نشانه کبوتر - 1398-01-31 17:24:00
فرهنگ ایرانی - 1398-01-31 17:22:00
پادشاه و شاهین - 1398-01-31 17:21:00
مفهوم پله ها در گنج و کشف دفینه - 1398-01-28 18:48:00
نشان پای سگ - 1398-01-28 18:47:00
نشان پای سگ - 1398-01-28 18:42:00
خوک سنگ در علم علائم گنج و دفینه - 1398-01-27 19:06:00
قبر کوروش - 1398-01-27 18:55:00
حالات عقاب در دفینه - 1398-01-26 17:10:00
مکان دفینه در خانه های قدیمی - 1398-01-26 17:07:00
نشانه چوپان و گوسفند در گنج و دفینه - 1398-01-25 18:25:00
کشفیات در تخت جمشید - 1398-01-25 17:42:00
الاغ در دفینه یابی - 1398-01-24 18:17:00
نشانه حالات رخ در گنج و دفینه - 1398-01-24 18:06:00
بیاضه، قلعه مرموز و زیبای بیابانک - 1398-01-24 18:04:00
دلیل وجود مشکل در دفینه و گنج یابی - 1398-01-24 18:03:00
نماد پلنگ در کشف زیرخاکی - 1398-01-24 17:50:00
قسمت های مختلف گور باستانی و یا دارای زیرخاکی - 1398-01-21 18:18:00
بزرگترن گنج ها و گران ترین دفینه های دنیا - 1398-01-21 16:24:00
خاطرات یک گنج یاب و عتیقه شناس حرفه ای - 1398-01-21 16:13:00
طلا در زمین ، نشانه های محل گنج و دفینه - 1398-01-21 15:36:00
اهمیت کتاب چشم طلایی - 1398-01-21 14:22:00
گنج و زیرخاکی و مرگ گنج یاب و حفاران - 1398-01-21 13:58:00
دفینه ،گنج ، زیرخاکی - 1398-01-21 13:48:00
شیوه چیدن سکه عتیقه داحل کوزه - 1398-01-20 18:35:00
کشف گنج بزرگ دیگر - 1398-01-20 18:11:00
تیراندازی پارتی - 1398-01-19 16:09:00
اهرام بوسنی - 1398-01-19 15:01:00
ارگ بم - 1398-01-19 14:52:00
روستای گنج حاجی آباد - 1398-01-18 19:07:00
نقاب‌های باستانی - 1398-01-18 19:00:00
دفینه های همراه سیل - 1398-01-18 18:43:00
کشف دفینه با نماد فیل - 1398-01-17 17:35:00
لایه خاک گنج و دفینه - 1398-01-17 17:31:00
گنج و دفینه یخچال های قدیمی - 1398-01-17 17:28:00
اهمیت گنج یاب و دستگاه فلزیاب - 1398-01-17 17:25:00
تاثیر سیلاب در کشف دفینه و زیرخاکی - 1398-01-17 17:23:00
نشانه یونجه و جبوبات در گنج و دفینه یابی - 1398-01-17 17:13:00
گنج مدفون - 1398-01-17 17:11:00
بررسی حفره داخل کوه یا هواکش خزانه و گنج ؟ - 1397-12-28 13:10:00
جوغن غار - 1397-12-28 12:58:00
نماد چنگال یا سه شاخ در دفینه و گنج یابی - 1397-12-27 14:30:00
فلسفه سفره هفت سین - 1397-12-27 14:29:00
نوروز باستانی - 1397-12-26 15:49:00
آتشکده چهارقاپی - 1397-12-26 15:48:00
خداپرستی داریوش بزرگ - 1397-12-26 15:47:00
گوردختر آرامگاه فراموش شده - 1397-12-26 15:46:00
اهمیت چاه خشک داخل قلعه - 1397-12-26 15:44:00
گنج و دفینه درختان - 1397-12-26 15:44:00
نماد حلزون در گنج یابی - 1397-12-22 16:30:00
قلعه سر یزد یا قلعه زیرخاکی ها ؟ - 1397-12-22 15:58:00
آموزش تخریب ساروج - 1397-12-20 16:13:00
دلیل وحشتناک کردن محل گنج و دفینه - 1397-12-19 17:07:00
کاربرد کوزه و خمره برای دفینه - 1397-12-18 16:17:00
تپه عروس و داماد در دفینه یابی - 1397-12-18 16:16:00
نشانه سر قوچ در دفینه - 1397-12-18 15:39:00
مهرداد دوم یا مهرداد بزرگ - 1397-12-15 18:01:00
بررسی حفره داخل کوه یا هواکش خزانه و دفینه - 1397-12-15 17:59:00
کشف گنج بزرگ در مصر - 1397-12-15 17:56:00
گنج جعلی و کسب درآمد - 1397-12-13 17:50:00
داستان کسب و کار مرد تهرانی - 1397-12-12 17:03:00
کاربرد کوزه و خمره برای گنج - 1397-12-12 17:00:00
بند میزان - 1397-12-12 16:59:00
سه دوره و سه معماری شاخص ایران - 1397-12-11 17:29:00
نام ماههای سال در زمان هخامنشی - 1397-12-11 17:26:00
تپه و تل خاکی در گنج و دفینه یابی - 1397-12-08 17:45:00
اعتراف اسکندر به بزرگی شاه هخامنشیان - 1397-12-08 17:40:00
نماد آلت زنانه در کشف گنج - 1397-12-07 17:55:00
شهر تاریخی جندی شاپور - 1397-12-07 17:53:00
بررسی جوغن دیوار غارها - 1397-12-07 17:51:00
نام قدیمی استان های ایران - 1397-12-04 17:24:00
تفسیر گاو شاخ دار در دفینه یابی - 1397-12-04 17:23:00
قله قاف - 1397-12-04 17:16:00
تنور علامت رسیدن به گنج یا مکان دفینه - 1397-12-04 17:15:00
بررسی هواکش مخازن گنج و دفینه - 1397-12-01 17:32:00
تاثیر زلزله در دفینه و کشف زیرخاکی - 1397-12-01 17:31:00
کشف گنج با نشانه مار - 1397-11-30 18:08:00
سیستم نقطه زن پالسی "بلکر" - 1397-11-30 18:06:00
نشانه مثلث - 1397-11-29 18:35:00
پای دفینه و زیرخاکی - 1397-11-29 18:18:00
بررسی سنگ عمودی در کشف مکان گنج - 1397-11-29 18:14:00
ساختار تومولوس - 1397-11-28 17:06:00
دانکه یا دانسه - 1397-11-28 16:31:00
فلزیاب پرقدرت یو-جی50 - 1397-11-27 16:48:00
میزسنگ یا دُلمِن - 1397-11-27 16:47:00
جوغن مثلث - 1397-11-27 16:46:00
طلایاب نقطه زن تصویری رانبوت 2016 - 1397-11-27 16:44:00
بررسی دفینه وزیری با نسخه درویشی - 1397-11-27 16:43:00
گنج درون چاه - 1397-11-27 16:42:00
مزایای فلزیاب کرون فایو - 1397-11-27 16:41:00
دفینه خانه ها - 1397-11-27 16:39:00
منار جنبان خشتی خرانق - 1397-11-27 16:38:00
حالات خرس در کشف مکان گنج و زیرخاکی - 1397-11-27 16:37:00
سکه‌های ساسانی - 1397-11-27 16:36:00
تپه دفینه در نهاوند - 1397-11-27 16:35:00
دفینه خانه مازندران - 1397-11-27 16:34:00
تحلیل نماد شمشیر در دفینه و عتیقه یابی - 1397-11-17 18:00:00
سوار زره پوش یا کاتافراکت‌ها - 1397-11-17 17:53:00
نشانه هاي سر قوچ - 1397-11-16 17:28:00
بزرگترین بوران جهان - 1397-11-16 17:23:00
کوههای مریخی ایران - 1397-11-16 17:22:00
کشف گنج با نشانه فیل - 1397-11-16 17:21:00
جوغن مربع با ته باز و اتصال به زمین - 1397-11-15 17:36:00
معرفی گنج یاب eXp 4500 - 1397-11-15 17:35:00
صادرات اشکانیان به روم - 1397-11-15 17:13:00
گاو در علم علائم و گنج یابی و دفینه - 1397-11-14 18:20:00
جشن سده - 1397-11-14 18:17:00
بزرگترین موقوف ایران - 1397-11-14 17:14:00
تشخیص و گمانه زنی درست قبور گبری - 1397-11-14 17:13:00
دفینه - 1397-11-14 17:09:00
امام زاده (قل قلی ) گیلان - 1397-11-14 17:09:00
کفن دزدها - 1397-11-13 18:29:00
سنگ نگاره در نمادشناسی گنج - 1397-11-13 18:28:00
تجسس وقبرستان های دارای اموال و هدایا - 1397-11-10 19:05:00
بررسی سنگ نگاره بز کوهی - 1397-11-10 19:02:00
راه شاهی - 1397-11-09 18:40:00
دامغان - 1397-11-09 18:39:00
چند فرمان انسان دوستانه کوروش در بابل - 1397-11-08 18:31:00
تومولوس - 1397-11-08 18:27:00
اهرام مصر - 1397-11-08 18:24:00
دروازه جهنم در سيبرى - 1397-11-08 18:23:00
برسم - 1397-11-08 18:21:00
نشانه سنگ آینه - 1397-11-08 18:12:00
قورباغه گنج و دفینه - 1397-11-08 17:33:00
ارتباط از دود تا چت - 1397-11-08 17:32:00
برج تهمینه - 1397-11-08 17:31:00
کهن ترين کشورهاي جهان - 1397-11-07 18:37:00
شیوه کیفیت سکه - 1397-11-07 18:31:00
ارزش گذاری سکه - 1397-11-07 18:30:00
شیوه ضرب سکه در ایران - 1397-11-07 18:29:00
گنج خانه های قدیمی - 1397-11-07 18:26:00
فرسنگ و فرسنگ شمار - 1397-11-06 18:15:00
نخستین خانه های مسکونی - 1397-11-06 18:14:00
جوغن درختی - 1397-11-06 18:14:00
انواع تفکیک فلزیاب و گنج یاب - 1397-11-06 18:13:00
ملات دستی دفینه - 1397-11-06 18:12:00
نشانه خورشید دفینه - 1397-11-06 18:11:00
آتشکده یزد - 1397-11-06 18:04:00
گنج و زیرخاکی آتشدان حمام - 1397-10-29 17:17:00
تله های حیوانی دفینه - 1397-10-29 17:16:00
مکان های جستجوی دفینه - 1397-10-29 17:15:00
اهمیت حفاری قبر گبری - 1397-10-29 17:14:00
بررسی سنگ در کشف عتیقه و زیرخاکی - 1397-10-26 16:42:00
آموزش حفاری در مکان تاریخی - 1397-10-26 16:41:00
معبد مهر مراغه - 1397-10-25 16:58:00
بررسی سنگ های ایستاده در گنج و دفینه - 1397-10-25 16:58:00
نماد دست و کف دست در گنج یابی - 1397-10-24 17:22:00
دازینگ - 1397-10-24 17:03:00
خرگوش در گنج یابی - 1397-10-24 16:59:00
شیوه کشف گنج و دفینه درختان - 1397-10-24 16:57:00
سنگ سواری و کشف دفینه بزرگ - 1397-10-23 16:34:00
شهر سوخته - 1397-10-23 16:31:00
نماد ماهی برای رسیدن به دفینه و زیرخاکی - 1397-10-23 16:28:00
نشانه چرخ در دفینه و زیرخاکی - 1397-10-23 16:28:00
فاصله دیسک دستگاه فلزیاب پالسی با زمین - 1397-10-22 16:56:00
پلمپ در کاوش دفینه و حفاری گنج - 1397-10-22 16:55:00
اولین پول رایج در ایران - 1397-10-22 16:54:00
عقاب گنج و دفینه یاب - 1397-10-22 16:46:00
راز گنج و دفینه بزرگ شاهان - 1397-10-22 16:45:00
مکان گنج و دفینه قلعه ها - 1397-10-19 17:43:00
اسب در بین ایرانی های - 1397-10-19 17:41:00
خرس لنگان در دفینه یابی - 1397-10-19 17:31:00
گنج بزرگ نادرشاه - 1397-10-18 17:01:00
کشف گنج بزرگ در شهر ری - 1397-10-18 17:00:00
محل دفینه پل های شاه عباسی - 1397-10-18 16:57:00
خرف خانه ها - 1397-10-17 17:20:00
گل گنج و زیرخاکی - 1397-10-16 17:22:00
خوک در دفینه یابی - 1397-10-15 17:44:00
تله دفینه و زیرخاکی - 1397-10-15 17:42:00
نماد سنگ کبک در گنج یابی - 1397-10-15 17:41:00
دفینه قبر گبری - 1397-10-15 17:05:00
نماد خرس ایستاده در گنج یابی - 1397-10-15 17:03:00
شناخت میزسنگ یا دُلمِن - 1397-10-15 16:57:00
کشف بقایای کشتی نوح - 1397-10-12 17:23:00
قایق ، کشتی و راه های آبی دنیای باستان - 1397-10-12 17:22:00
نشانه سردیس سرباز در کاوش دفینه - 1397-10-11 17:14:00
آموزش درست علائم و نشانه ها در حفاری - 1397-10-10 17:31:00
نماد عقرب در مکان دفینه و گنج - 1397-10-10 17:29:00
تفسیر چوپان و گوسفند در گنج و دفینه - 1397-10-10 17:28:00
علامت و سنگ نگاره کانال در گنج یابی - 1397-10-10 17:11:00
شیوه ارزش گذاری سنگ قیمتی - 1397-10-10 17:10:00
اسکناس های میلیونی - 1397-10-09 17:08:00
قوانین مهم و کلیدی گنج و دفینه یابی - 1397-10-09 17:07:00
قبرهای دارای زیرخاکی و گنج - 1397-10-09 17:05:00
بررسی جوغن مستطیل یا شاطر - 1397-10-09 17:02:00
بررسی کامل جوغن - 1397-10-08 17:08:00
اهمیت فرسایش در گنج و زیرخاکی - 1397-10-08 17:07:00
شیوه دفینه و پنهان کردن گنج ایرانی ها در دنیا - 1397-10-05 17:41:00
فلزیاب و طلا‌یاب با فرکانس پایین - 1397-10-05 17:39:00
تپه های باستانی دفینه و زیرخاکی - 1397-10-04 17:45:00
کشف یک اردوگاه تاریخی ارتش ایران در فلسطین - 1397-10-04 17:42:00
نماد میمون در کشف دفینه و مکان زیرخاکی - 1397-10-04 17:40:00
آتشکده یا امامزاده ؟ - 1397-10-03 17:20:00
فلزیاب یا گنج یاب چیست؟ - 1397-10-03 17:19:00
8 علامت و نشانه مهم گنج و دفینه یابی - 1397-10-03 15:43:00
سم کشنده روی گنج و دفینه - 1397-10-02 17:02:00
نماد سنگ اسکون در دفینه و زیرخاکی - 1397-10-02 17:01:00
ساروج - 1397-10-02 16:57:00
مهر واره ها ..( مهر و موم ) - 1397-10-02 16:56:00
موميا - 1397-10-02 16:53:00
بررسی گنج یابی ماهواره ای - 1397-10-01 17:19:00
سنگ دُل دُل (دول دول) یا راهنما در دفینه یابی - 1397-10-01 17:00:00
زیرخاکی و دفینه های سقز - 1397-10-01 16:58:00
مواد ساروج - 1397-09-28 14:30:00
معایب نسخه های گنج درویشی - 1397-09-28 13:34:00
آستودان یا ستودان - 1397-09-27 13:20:00
خشایارشای یکم - 1397-09-27 13:18:00
گنج پازریک - 1397-09-27 13:16:00
کشف گنج با خفاش و دفینه - 1397-09-24 16:54:00
طاووس گنج و زیرخاکی - 1397-09-24 16:53:00
لاپیا در دفینه - 1397-09-24 16:51:00
کشف دفینه و زیرخاکی یهودیان - 1397-09-24 16:50:00
نشانه انگور در کشف زیرخاکی و دفینه - 1397-09-24 16:49:00
زیرخاکی پل ها - 1397-09-24 16:48:00
نماد ماه و ستاره در دفینه - 1397-09-24 16:46:00
علامت مهم در حفاری دفینه - 1397-09-24 16:46:00
گنج چاه - 1397-09-24 16:44:00
خواب مار روی گنج و دفینه - 1397-09-24 16:42:00
بررسی زلزله در گنج و کشف زیرخاکی - 1397-09-24 16:40:00
نشانه زنجیر در گنج یابی و کشف زیرخاکی - 1397-09-13 17:13:00
کوروش - 1397-09-13 17:07:00
غیب شدن گنج هفتصد ساله - 1397-09-12 17:33:00
مفاهیم شیر در گنج و زیرخاکی - 1397-09-12 17:32:00
کشف دفینه با جوغن - 1397-09-11 16:38:00
شکل خاک برای مخفی کردن گنج و دفینه - 1397-09-10 17:05:00
روستای جالب کوتوله ها - 1397-09-10 16:59:00
تفسیر نشانه رخ در کشف دفینه - 1397-09-10 16:58:00
مکان گنج و دفینه پل - 1397-09-07 17:38:00
نماد ماه و ستاره در دفینه - 1397-09-07 17:30:00
شناخت سنگ های قیمتی در حفاری دفینه - 1397-09-07 15:30:00
تدفین ، گنج یابی ، حفاری دفینه قبور - 1397-09-07 15:01:00
آموزش کامل گنج یابی - 1397-09-07 14:40:00
گنج قبور و دفینه قبرستان - 1397-09-07 10:56:00
طلسم دفینه ، موکل گنج - 1397-09-07 10:53:00
نشانه های مکان دارای گنج و دفینه - 1397-09-07 10:47:00
شناخت و کاربرد فلزیاب و گنج یاب - 1397-09-07 10:43:00
اهمیت قبور در گنج و دفینه - 1397-09-07 10:38:00
سکه شناسی در علم باستان شناسی - 1397-09-07 10:35:00
نشان سنگ ابلق یا سنگ رستم - 1397-09-05 15:55:00
اهمیت و نوع درختان در گنج و کشف زیرخاکی - 1397-09-05 15:52:00
کلات نادری مکان گنج و دفینه بزرگ نادری - 1397-09-03 13:07:00
اتاق خالی در گنج و کشف زیرخاکی - 1397-09-03 13:06:00
بررسی دو نشانه گنج و دفینه - 1397-09-03 09:58:00
تفاوت لاپیا از جوغن در گنج و دفینه - 1397-08-30 17:27:00
قبرستان هفتاد ملا - 1397-08-30 17:26:00
علائم مهم در کشف گنج و دفینه - 1397-08-29 16:46:00
حالات تبر در گنج و زیرخاکی - 1397-08-29 16:44:00
اهمیت پاتین روی دفینه و گنج - 1397-08-29 16:43:00
مکان درست گنج و دفینه قبر - 1397-08-29 16:11:00
نماد خرچنگ در کشف زیرخاکی - 1397-08-29 15:10:00
فلزیاب و ردیاب قدرتمند ار دی پرو - 1397-08-28 17:07:00
غول ها و اهرام مصر - 1397-08-28 17:03:00
چوپان دفینه - 1397-08-28 16:22:00
دست انسان در دفینه یابی - 1397-08-28 16:21:00
سیستم تصویری و نقطه زن" زایلوگ 2018" - 1397-08-28 16:20:00
تشخیص سکه اصل و تقلبی در گنج یابی - 1397-08-28 16:18:00
کشف مکان دفینه و زیرخاکی با نماد چشم - 1397-08-28 16:17:00
سکنروردیاب تصویری و فلزیابی مدرن - 1397-08-28 16:15:00
خواص خره مهره - 1397-08-28 16:15:00
شعاع زن ، ردیاب ، طلایاب - 1397-08-20 16:26:00
نسخه درویشی گنج و دفینه - 1397-08-19 16:00:00
رسیدن به گنج با نماد الاغ - 1397-08-19 15:59:00
شتر گنج و بار دفینه - 1397-08-19 15:58:00
قدیمی ترین تپه گنج ایران - 1397-08-15 16:58:00
نشانه قفل و کلید در گنج و دفینه - 1397-08-14 17:14:00
تاریخچه قبر دزدی در باستان - 1397-08-14 17:13:00
کشف گنج بزرگ - 1397-08-13 16:39:00
قوانین مهم گنج یابی و دفینه یابی - 1397-08-12 17:07:00
فهرست پلمپ ها در حفاری دفینه و کشف زیرخاکی - 1397-08-12 16:55:00
شیوه تست اکسیژن در حفاری دفینه - 1397-08-12 16:55:00
شناخت فلزیاب گولد مکس پاور - 1397-08-12 16:54:00
جایگاه سنگ صلواتی در گنج و زیرخاکی - 1397-08-09 15:55:00
علامت جفتگیری حیوانات در گنج و کشف زیرخاکی - 1397-08-09 15:53:00
تحلیل انواع حکاکی در کشف دفینه و محل گنج - 1397-08-09 15:52:00
شیوه دفینه و گنج گذاری در سقف غار - 1397-08-07 16:54:00
منشور کوروش بزرگ - 1397-08-07 16:53:00
حالت و نماد موش در گنج و زیرخاکی - 1397-08-05 15:15:00
تحلیل نمادهای زیرخاک در گنج یابی - 1397-08-05 15:15:00
تحلیل پرچم هخامنشی ها - 1397-08-05 15:14:00
هفت مشخصه گنج و دفینه یهودی - 1397-08-05 15:12:00
دزدیدن تاریخ ایران در سریال جومونگ - 1397-07-23 16:54:00
گنج مارکار - 1397-07-22 17:16:00
شیوه تشخیص جوغن با ارزش - 1397-07-22 17:15:00
لایه خاک در حفاری دفینه - 1397-07-22 17:14:00
عقاب در کاوش گنج و حفاری - 1397-07-22 17:13:00
روش خرد کردن ساروج با اسید - 1397-07-22 17:13:00
جوغن گنج ، بررسی جوغان در دفینه یابی - 1397-07-22 17:12:00
نشانه طاووس در کشف گنج - 1397-07-22 17:11:00
نماد حلقه و دایره در زیرخاکی - 1397-07-22 17:11:00
علائم و نشانه پرکاربرد در گنج و دفینه یابی - 1397-07-22 17:10:00
ساختار تپه های گنج و قدیمی - 1397-07-22 17:09:00
فلزیاب قوی - 1397-07-22 17:08:00
حالات خرس گنج و زیرخاکی - 1397-07-22 17:07:00
اتاق خالی گنج و دفینه - 1397-07-22 17:07:00
نشانه اژدها در گنج یابی - 1397-07-22 17:06:00
نمادهای زیرخاک در دفینه یابی - 1397-07-22 17:06:00
حالات چهره انسان در گنج یابی - 1397-07-22 17:05:00
بررسی سه نشانه گنج و دفینه - 1397-07-22 17:05:00
ضربدر گنج و زیرخاکی - 1397-07-22 17:04:00
تنور گنج - 1397-07-22 17:03:00
شیوه جابجایی گنج - 1397-07-22 17:02:00
بررسی ساختار محل گنج و دفینه - 1397-07-22 17:02:00
روش کشف گنج و دفینه قلعه - 1397-07-22 17:01:00
نشانه خوک و گنج بزرگ - 1397-07-22 17:00:00
سنگ رودخانه و گنج - 1397-07-22 17:00:00
بوی گنج و دفینه - 1397-07-22 16:59:00
باغ سنگی - 1397-07-22 16:59:00
قدمگاه امامان یا جای دفینه و گنج - 1397-07-22 16:58:00
گنج اشکفت - 1397-07-22 16:57:00
شیوه کشف گنج غارها - 1397-07-22 16:57:00
غار اسرارآمیز دفینه - 1397-07-22 16:56:00
نقش برجسته کورانگون - 1397-07-22 16:50:00
حوضچه در حمام - 1397-07-22 15:56:00
شناخت پلمپ در گنج و دفینه - 1397-07-22 15:55:00
جنس گنج نامه ها و نسخه های دفینه - 1397-07-22 15:54:00
نشانه تکه سنگ ها در دفینه - 1397-07-22 15:54:00
تفسیر زن لخت در گنج و دفینه یابی - 1397-07-22 15:53:00
شیوه درست حفاری دفینه و گنج - 1397-07-22 15:52:00
انواع لایه خاک در حفاری دفینه - 1397-07-21 16:59:00
کشف گنج و زیرخاکی با رد پای برهنه - 1397-07-21 16:57:00
نشانه شیر در گنج و کشف زیرخاکی - 1397-07-21 16:29:00
گنج یاب و یافتن مکان دفینه با نماد کبوتر - 1397-07-21 16:12:00
مکان گنج و دفینه با نماد لاک پشت - 1397-07-21 16:09:00
کتاب های آموزشی گنج یابی و زیرخاکی - 1397-04-05 18:03:00
مراحل موفقیت در گنج یابی - 1397-03-13 08:36:00
کتاب گنج نامه یا شناخت دفینه گذاری - 1397-03-07 10:19:00
سایت کسب درآمد از اینترنت ، کنکور ،کاریابی و استخدام - 1392-09-08 21:23:00
تفاوت مکان های مخفی کردن با محل و مکان وجود گنج و دفینه - 1396-08-18 14:02:00
دلایل مخفی کردن گنج و عتیقه - 1396-08-18 01:20:00
نماد شناسی گنج و دفینه در قبور ایرانی - 1396-08-16 22:40:00
آموزش درست علم گنج و دفینه یابی - 1396-08-13 22:50:00
بزرگترین مشکل گنج یابی و دفینه یابی - 1396-08-13 22:31:00
حفاری حرفه ای مکان گنج و کشف زیرخاکی - 1396-08-13 22:21:00
شناخت نشانه های حتمی گنج و زیرخاکی - 1396-08-13 21:53:00
کسب درآمد از اینترنت و راههای ثروتمند شدن - 1391-06-13 18:24:00
کتاب های گنج ، دفینه ، عتیقه و زیرخاکی - 1396-01-07 18:51:00
کتابهای گنج یابی و دفینه و زیرخاکی - 1395-09-16 16:33:00
معرفی گوهرها، جواهرات و سنگهای قیمتی - 1391-08-05 11:15:00
فریب جویندگان گنج و کاوشگران دفینه - 1395-04-26 15:33:00
نشانه دست در گنج و حفاری دفینه - 1395-04-23 16:34:00
گنج یابی با نشانه سنگ صندلی - 1395-09-23 15:14:00
نشانه سنگ دوربین در گنج یابی - 1395-04-22 16:43:00
نشانه سنگ قورباغه در گنج یابی - 1395-04-22 16:40:00
نشانه خوک و بچه خوک در گنج یابی - 1395-04-22 16:37:00
ساختار تومولوس یا تپه های گنج - 1395-04-22 16:17:00
علامت شتر در گنج یابی و حفاری - 1395-04-22 15:56:00
گنج مخفی غارهای ایران - 1395-04-22 15:50:00
قوانین مهم گنج یابی و زیرخاکی - 1395-04-22 15:42:00
اهمیت اندازه گیری در گنج یابی و زیرخاکی - 1395-04-22 14:35:00
ساختار غارها در گنج یابی - 1395-04-22 14:32:00
منطقه گنج ناشناخته - 1395-04-22 14:14:00
عکس گنج و دفینه های موزه - 1395-04-22 11:35:00
اسباب بازی‌ باستانی کودکان - 1395-04-21 16:13:00
استوانه کوروش گنج بزرگ بشری - 1395-04-21 16:06:00
شمشیر های معروف تاریخ - 1395-04-21 15:12:00
کشف آثار تاریخی از گنج یابان و کاوشگران زیرخاکی - 1395-04-21 15:07:00
نمایش اشیا تاریخی و گنج های چغامیش - 1395-04-20 17:17:00
آرامگاه شبیه آرامگاه کوروش - 1395-04-20 17:11:00
گنج تاریخی اردبیل - 1395-04-20 16:56:00
نابودی گنج 2600 ساله - 1395-04-20 16:44:00
گنج شگفت انگیز کیش - 1395-04-20 15:48:00
شهر گنج و دفینه های باستانی - 1395-04-20 15:43:00
سرقت گنج بزرگ یزد - 1395-04-15 17:17:00
نابودی گنج بزرگ داریوش اول - 1395-04-15 17:14:00
پایتخت های باستانی و گنج و دفینه دار - 1395-04-15 17:11:00
مفرغ گنج بزرگ کهن - 1395-04-15 17:09:00
شناخت درست نشانه ها در گنج یابی و حفاری - 1395-04-15 16:15:00
مومیایی گنج باستان - 1395-04-15 16:09:00
تله های گنج یابی با شناخت تله های اهرام مصر - 1395-04-15 16:05:00
گنج و سفالهای دوره هخامنشیان - 1395-04-15 16:03:00
گنج و سفالهای دورهٔ اشکانی - 1395-04-15 15:59:00
گنج و سفالهای دورهٔ ساسانى - 1395-04-15 15:52:00
اشیای کشف شده قبور در گنج یابی - 1395-04-15 15:49:00
گنج بزرگ شهر سوخته - 1395-04-15 15:45:00
تشخیص الماس در گنج یابی - 1395-04-15 15:39:00
گاز طلا در گنج یابی ،دفع گاز طلا - 1395-04-15 15:34:00
شناخت سنگ های قیمتی در گنج یابی - 1395-04-15 15:32:00
علائم و نشانه های گنج و دفینه - 1395-04-15 15:29:00
تنوع قبرهای تاریخی در گنج یابی - 1395-04-15 13:25:00
خط هیروگلیف تصویر گنج و دفینه - 1395-04-14 16:57:00
خط میخی و گنج یابی - 1395-04-14 16:35:00
نشانه قورباغه در گنج یابی - 1395-04-14 16:33:00
علامت موش در گنج و دفینه یابی - 1395-04-14 12:36:00
گنج صدام در عراق - 1395-04-14 12:31:00
علامت شیر در گنج یابی - 1395-04-14 12:16:00
نشانه دایره در گنج یابی - 1395-04-14 09:23:00
عقیق شجری گنج طبیعت - 1395-04-13 16:52:00
آموزش قیمت گذاری عتیقه و گنج - 1395-04-13 16:49:00
آرامگاه و قبر باستانی در گنج یابی - 1395-04-13 16:46:00
مبارزه با مار در گنج یابی - 1395-04-13 16:35:00
گاز سمی غارها در گنج یابی - 1395-04-13 16:33:00
علامت آلت تناسلی در گنج یابی - 1395-04-13 15:51:00
اهمیت درختان کهنسال در گنج یابی - 1395-04-13 14:04:00
سنگ نگاره فاقد گنج و دفینه - 1395-04-13 13:57:00
ساخت گنج یاب شاقول جیوه ای - 1395-04-12 12:05:00
ساخت ردیاب جیوه ای در گنج یابی - 1395-04-12 12:01:00
نرم افزار فلزیاب و طلایاب - 1395-04-12 11:43:00
خطای گنج یاب و فلزیاب در گنج یابی - 1395-04-12 11:37:00
خط و الفبای عبری باستان - 1395-04-12 11:33:00
عکس تل خاکی یا تومولوس ها Tumulus - 1395-04-12 11:28:00
خط باحممی در گنج یابی - 1395-04-12 11:19:00
خط برناوی در گنج یابی - 1395-04-12 11:16:00
گنج یابی در غار - 1395-04-12 11:14:00
مدل خط پهلوی در گنج نامه - 1395-04-12 11:12:00
ساروج ، بتن گنج یابی - 1395-04-10 11:32:00
آموزش گنج یابی و یافتن دفینه - 1395-04-10 11:29:00
نشانه شمشیر در گنج یابی - 1395-04-10 11:26:00
علامت شتر در گنج یابی و زیرخاکی - 1395-04-10 11:22:00
علامت اردک یا غاز در گنج یابی - 1395-04-10 11:20:00
نشانه گل در گنج یابی - 1395-04-10 11:18:00
علامت قیچی در گنج یابی - 1395-04-10 11:15:00
علامت مرغ و جوجه در گنج یابی و زیرخاکی - 1395-04-10 11:05:00
نشانه گوزن در دفینه و گنج یابی - 1395-04-10 09:40:00
نشانه سنگ آسیاب در گنج یابی - 1395-04-10 09:35:00
نشانه اسب و اسب سوار در گنج و دفینه یابی - 1395-04-10 08:09:00
علامت کوزه خوابیده در گنج یابی - 1395-04-09 13:52:00
نشانه تیر یا فلش دو تکه در گنج یابی - 1395-04-09 13:50:00
طلسم مار در گنج و دفینه یابی - 1395-04-09 13:48:00
گنج قبور - 1395-04-09 13:46:00
خط نسخه های گنج - 1395-04-09 13:41:00
گنج های شاه عباسی - 1395-04-09 13:00:00
اهمیت آب در دفینه و گنج یابی - 1395-04-08 13:18:00
نشانه خورشید در گنج و دفینه یابی - 1395-04-08 13:16:00
علامت چشم در دفینه و گنج یابی - 1395-04-08 13:14:00
نشانه پرنده، طاووس، کبوتر، پلیکان در گنج و دفینه یابی - 1395-04-08 13:12:00
گاز طلا در گنج یابی - 1395-04-08 13:09:00
الفبای ارمنی در گنج نامه - 1395-04-08 13:07:00
ریتون گنج بزرگ ایرانیان - 1395-04-08 05:29:00
نشانه صلیب شكسته در گنج یابی - 1395-04-08 04:55:00
اخطار و هشدارهای گنج یابی - 1395-04-06 13:39:00
کشف آرامگاه گنج ملکه - 1395-04-06 13:37:00
قبر در گنج یابی - 1395-04-06 13:35:00
نشانه جای دو زانو در گنج یابی - 1395-04-06 13:33:00
ذکر گنج - 1395-04-06 13:05:00
علامت مار در گنج یابی - 1395-04-06 07:14:00
نشانه گراز و پرنده در گنج یابی - 1395-04-06 07:03:00
جوغن در گنج یابی - 1395-04-06 06:47:00
تپه های گنج و دفینه دار - 1395-04-06 06:07:00
شاقول در گنج یابی - 1395-04-06 06:03:00
دعای گنج یابی و دفینه - 1395-04-06 05:51:00
معرفی گنج یاب و فلزیاب های جهان - 1395-04-05 13:00:00
آموزش ساخت و کاربرد شاقول در گنج یابی - 1395-04-05 12:57:00
نشانه ماه در گنج یابی - 1395-04-05 12:54:00
گنج و دفینه های قبر گبری - 1395-04-05 12:52:00
گنج یابی با ردیاب جیوه ای یا شاقولی - 1395-04-05 12:49:00
علامت پوسته تخم مرغ در گنج یابی - 1395-04-05 10:13:00
گنج یابی در حوض آب ساروجی - 1395-04-05 08:18:00
موکل در گنج یابی و حفاری - 1395-04-05 07:41:00
گور دخمه یا گنج قبور ؟ - 1395-04-05 07:30:00
هواکش خزانه گنج - 1395-04-05 07:28:00
نشانه نعل اسب در گنج یابی - 1395-04-03 12:19:00
گنج تپه مارلیک - 1395-04-03 12:17:00
نسخه گنج تقلبی - 1395-04-03 12:14:00
گنج یابی، دفینه و فریب - 1395-04-03 12:12:00
علامت پلنگ در گنج و دفینه یابی - 1395-04-03 12:10:00
تاريخ گنج یابی و جويندگان گنج در ايران - 1395-04-03 11:24:00
قلعه های خاکی در گنج یابی - 1395-04-03 10:49:00
امنیت در گنج یابی - 1395-04-03 10:46:00
نشانه سنگ آسیاب در گنج و حفاری - 1395-04-03 10:44:00
تدفین در دوره اشکانی - 1395-04-03 10:41:00
تپه های گنج یا تومولوس ها - 1395-04-03 10:18:00
هایدفن مردگان در عصر آهن ایران - 1395-04-03 06:57:00
سفید خانه و خزانه محل گنج و دفینه ها - 1395-04-02 11:41:00
خاک سفید در گنج یابی و دفینه - 1395-04-02 08:43:00
گنج یابی در تل های خاکی - 1395-04-02 08:17:00
انواع تله های گنج یابی و دفینه - 1395-04-02 08:12:00
شیوه شکستن ساروج در گنج یابی - 1395-04-02 04:22:00
تمدن جیرفت ،تمدن گنج و دفینه ها - 1395-04-02 04:12:00
آتشکده ها گنج و دفینه تاریخ ایران - 1395-04-02 04:08:00
شناخت ابزار و اشیای گنج یابی و عتقیه و دفینه - 1395-04-02 04:05:00
طلا گنج دوره باستان - 1395-04-01 12:52:00
علامت T تی در گنج و دفینه یابی - 1395-04-01 12:50:00
نشانه کوزه خوابیده در گنج یابی - 1395-04-01 12:48:00
كتيبه حوضچه دختر گبر اقليد - 1395-04-01 12:44:00
گنج های بزرگ و تمدن های بزرگ ناپدید شده - 1395-04-01 12:41:00
معرفی فلزیاب گلدن اسکورپیون پی ایکس 4000 - 1395-04-01 12:39:00
معرفی فلزیاب گلد هانتر - 1395-04-01 12:37:00
معرفی فلزیاب ایگل ال ایکس 3000 - 1395-04-01 04:58:00
معرفی فلزیاب ایگل جی تی آی 2500 - 1395-04-01 04:37:00
معرفی فلزیاب EAGLE 2000 - 1395-04-01 04:31:00
معرفی فلزیاب COMPAX X3 - 1395-04-01 04:28:00
معرفی فلزیاب شارپ شوتر SHARP SHOOTER - 1395-03-31 10:15:00
معرفی فلزیاب فست ترکر - 1395-03-31 10:07:00
معرفی فلزیاب دیجیتال متال بونتی هانتر - 1395-03-31 09:59:00
معرفی فلزیاب جونیور بونتی هانتر - 1395-03-31 04:15:00
شناخت سکه های جعلی و تقلبی باستانی در گنج یابی - 1395-03-31 04:12:00
معرفی فلزیاب Runabout ران ابات - 1395-03-30 12:52:00
معرفی فلزیاب pinpointer پین پوینتر - 1395-03-30 12:49:00
معرفی فلزیاب مولتی سنسور - 1395-03-30 10:08:00
فلزیاب تصویری ایمیجر آمریکا Imager Metal Detector - 1395-03-30 08:26:00
فلزیاب دیسکاوری DISCOVERY محصول Accurate locators آمریکا - 1395-03-30 08:23:00
معرفی فلزیاب بلنکت آمریکا BLANKET محصول ACCURATELOCATORS - 1395-03-30 08:20:00
معرفی فلزیاب و ردیاب Long range treasure locator DDSL6 FC - 1395-03-30 08:18:00
خرید فلزیاب و گنج یاب - 1395-03-30 04:19:00
نشانه درخت در گنج و دفینه - 1395-03-30 04:16:00
اندازه‌گیری زمان در گنج یابی - 1395-03-30 04:13:00
تاریخ گذاری گنج و دفینه - 1395-03-30 04:10:00
یافته‌های باستان‌شناختی و گنج یابی - 1395-03-29 11:33:00
باستان شناسی علم گنج و دفینه ها - 1395-03-29 11:31:00
تحلیل جوغن ها و کاسه ها در گنج یابی - 1395-03-29 11:24:00
مهندسی ژئوماتیک در گنج یابی و دفینه - 1395-03-29 11:21:00
دعای ابطال طلسم گنج و دفینه - 1395-03-29 11:19:00
شیوه گنج یابی و دفینه در قدیم - 1395-03-22 12:14:00
گنج یابی و خط شناسی - 1395-03-22 11:43:00
آموزش ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻗﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺩﺭست ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ در گنج یابی - 1395-03-22 11:41:00
میزان گنج و دفینه ها در ایران - 1395-03-22 10:50:00
احکام گنج در اسلام ، حکم گنج یابی - 1395-03-22 10:20:00
آموزش گنج یابی در غار و اتاقک گنج - 1395-03-22 10:07:00
پوشش گیاهی و گنج یابی و کشف دفینه - 1395-03-22 09:13:00
علامت جوغن در گنج و دفینه - 1395-03-22 08:39:00
طرز کار ردیاب شاقولی در گنج یابی - 1395-03-22 07:33:00
گنج و دفینه های زاهدان - 1395-03-22 07:15:00
علامت ردپای برهنه در گنج و دفینه یابی - 1395-03-22 07:12:00
گنج یابی و دفینه ، عملکرد طلسم - 1395-03-20 07:08:00
ایمنی در گنج یابی و حفاری قبر - 1395-03-20 07:06:00
یافتن دفینه و گنج یابی در چاه - 1395-03-20 07:05:00
نشانه ماهی در گنج یابی و حفاری زیرخاکی - 1395-03-20 07:04:00
گنج ها و دفینه های سرقت شده افغانستان - 1395-03-20 07:02:00
خط میخی ، خط گنج نامه و نسخه های دفینه - 1395-03-20 07:01:00
گنج و دفینه های سنگ محراب - 1395-03-20 06:59:00
شیوه دفن گنج و دفینه ها در غار - 1395-03-20 06:47:00
گور دختر گنج بزرگ هخامنشی - 1395-03-20 06:45:00
نشانه طلسم گنج یابی و مهره مار در حفاری دفینه - 1395-03-20 06:37:00
تله های خطرناک در گنج یابی و حفاری دفینه - 1395-03-20 06:35:00
نشانه عقرب در گنج و حفاری - 1395-03-20 06:33:00
علامت مار در حفاری دفینه و گنج - 1395-03-20 05:37:00
شیوه کلاهبرداری در گنج یابی و فروش زیرخاکی - 1395-03-20 05:32:00
طلسم گنج و دفینه - 1395-03-20 05:30:00
نشانه گنج و دفینه در غار - 1395-03-20 05:27:00
نشانه کبوتر در حفاری زیرخاکی و گنج یابی - 1395-03-20 05:24:00
علامت سنگ خرگوش در حفاری دفینه و گنج یابی - 1395-03-20 05:23:00
اولین گنج یاب و کیمیاگر ایران - 1395-03-20 05:22:00
نشانه لاکپشت در گنج یابی و حفاری - 1395-03-20 05:20:00
نشانه های گنج و دفینه - 1395-03-20 05:19:00
عصر گنج در ایران باستان - 1395-03-20 05:17:00
نسخه گنج یابی و دفینه - 1395-03-19 08:47:00
علامت سنگ قبر افراشته، گنج و دفینه یا نماد مذهبی - 1395-03-19 08:44:00
فروهر علامت گنج الهی - 1395-03-19 08:41:00
نشانه سنگ فرش کوه و تپه در گنج یابی و حفاری دفینه - 1395-03-19 08:29:00
گنج یابی و دفینه یابی از روی خاک محل حفاری - 1395-03-19 08:24:00
تله های پخش شدنی در گنج یابی - 1395-03-19 08:21:00
سفال و سفالگری گنج و دفینه ایران باستان - 1395-03-19 08:07:00
گنج یابی و تدفین مردگان - 1395-03-19 08:06:00
گنج و دفینه نمکی یا مرد نمكي - 1395-03-19 08:00:00
گنج بزرگ استان گلستان - 1395-03-19 07:52:00
همدان شهر گنج و دفینه های باستانی - 1395-03-19 07:44:00
انواع فلزیاب و گنج یاب در حفاری - 1395-03-19 07:38:00
گنج یابی و شیوه دفن مردگان - 1395-03-19 07:32:00
گنج یابی و حفاری در غارهاي باستانی ايران - 1395-03-18 11:00:00
طلا گنج عهد باستان - 1395-03-18 10:59:00
طلسم و نسخه دفینه در گنج یابی و حفاری - 1395-03-18 10:57:00
مشخصات استاد حرفه ای گنج یابی و حفاری - 1395-03-18 10:51:00
گنج یابی و تدفین های جنیني - 1395-03-18 10:49:00
شناخت خط هیروگلیف جهت گنج یابی - 1395-03-18 10:44:00
نشانه های درست گنج و حفاری دفینه - 1395-03-18 10:42:00
نشانه عقرب در گنج یابی و حفاری دفینه - 1395-03-18 08:43:00
گنج اسماعیلی قلعه الموت - 1395-03-18 08:09:00
سکه گنج و دفینه دوره های تاریخی ایران - 1395-03-17 10:40:00
گنج یابی و شیوه دفن مردگان در خمره - 1395-03-17 10:04:00
تله های ریزشی در گنج یابی - 1395-03-17 05:29:00
تله های گنج و حفاری دفینه - 1395-03-17 05:29:00
گنج تاريخي شهربابک - 1395-03-17 05:16:00
توصیه به خریداران فلزیاب و طلایاب - 1395-03-17 05:13:00
آموزش انتخاب و کاربرد فلزیاب در حفاری و گنج یابی - 1395-03-16 12:07:00
نشانه ملکه مارها در حفاری دفینه و گنج یابی - 1395-03-16 12:06:00
شناخت زبان ايران باستان جهت گنج و دفینه یابی - 1395-03-16 12:04:00
شیوه دفینه و گنج یابی در پلها - 1395-03-16 12:02:00
نشانه سنگ شتر در گنج و دفینه یابی - 1395-03-16 09:50:00
نشانه سنگ ماهی در گنج یابی و کشف دفینه - 1395-03-16 08:39:00
نشانه جوغن در گنج یابی - 1395-03-15 16:01:00
نشانه موش در گنج یابی و حفاری - 1395-03-15 16:00:00
موکل در گنج یابی و حفاری دفینه - 1395-03-15 15:59:00
علامت سنگ زین اسب در گنج یابی - 1395-03-15 15:58:00
نشانه گل در گنج و دفینه یابی - 1395-03-15 15:57:00
آموزش گنج یابی و حفاری گروهی - 1395-03-15 15:55:00
نشانه لایه زغال در گنج و دفینه یابی - 1395-03-13 11:59:00
تاثیر لایه شناسی خاک در گنج یابی و حفاری دفینه - 1395-03-13 11:57:00
گنج یابی و خطر گاز طلای زیر خاک - 1395-03-13 11:55:00
ذکر صلوات و حاجت از حضرت فاطمه زهرا (س) - 1395-03-13 11:54:00
درجه بندی الماس - 1395-03-13 11:52:00
ابزارهای حفاری دفینه و گنج یابی در غارها - 1395-03-13 11:49:00
غارهای دست کند در گنج یابی - 1395-03-13 05:16:00
شیوه گنج یابی و دفینه در غارها - 1395-03-13 05:14:00
گنج یابی و دفینه یابی در غارها - 1395-03-13 05:02:00
خزانه و سفید خانه ویژه گنج در ایران - 1395-03-13 04:57:00
نمونه تله های حفاری و گنج یابی - 1395-03-13 04:51:00
تله خطرناک در گنج یابی - 1395-03-12 14:27:00
تله های مکانیکی حفاری گنج و دفینه یابی - 1395-03-12 14:26:00
خطرات حفاری دفینه و گنج یابی - 1395-03-12 14:24:00
تخت جمشید گنج ماندگار ایرانیان - 1395-03-12 14:01:00
شرح حفاری گنج و دفینه - 1395-03-12 14:00:00
موکل در گنج یابی و حفاری دفینه - 1395-03-11 14:54:00
تصویر گنج ها و دفینه های گورهای ایران باستان - 1395-03-11 14:51:00
اشتباه در گنج یابی و حفاری - 1395-03-11 14:48:00
باستان شناسی - 1395-03-11 14:47:00
شناخت نشانه و علامت گنج در حفاری - 1395-03-11 14:46:00
نشانه صلیب در گنج و دفینه یابی - 1395-03-11 14:45:00
پارینه سنگی در ایران - 1395-03-11 14:44:00
گنج یابی در پل های ایران باستان - 1395-03-10 04:53:00
ساختار گنج نامه و نسخه های حفاری - 1395-03-09 17:06:00
اکسیر گنج ایران باستان - 1395-03-09 17:05:00
گنج یابی و شیوه مومیایی اجساد - 1395-03-09 17:04:00
گنج یابی و انواع درخت - 1395-03-09 17:02:00
گنج یابی در قبرستان و انواع قبور - 1395-03-09 17:00:00
نسخه گنج و دفینه - 1395-03-09 04:46:00
طلسم و گنج یابی - 1395-03-09 04:45:00
علم کیمیا و گنج یابی - 1395-03-09 04:44:00
طلسم - 1395-03-09 03:54:00
دعای دفع جن و انس - 1395-03-09 03:53:00
کتراک در گنج و دفینه یابی - 1395-03-08 10:16:00
ساروج و گنج یابی و حفاری دفینه - 1395-03-08 10:15:00
گنج و دفینه بزرگ جهان در ایران - 1395-03-08 09:59:00
گنج یابی و تدفین ایران باستان - 1395-03-08 09:56:00
علامت فیل در حفاری گنج - 1395-03-08 07:03:00
حمل گنج طلا در جاده - 1395-03-08 06:58:00
شمع سوز در گنج یابی - 1395-03-08 06:56:00
مومیایی و گنج یابی در ایران - 1395-03-06 13:02:00
علامت زین اسب در گنج و دفینه یابی - 1395-03-05 13:52:00
شناخت کارایی دستگاه شاقول در گنج یابی - 1395-03-05 13:50:00
گنج های پل - 1395-03-04 12:51:00
شیوه محافظت از گنج ، شناخت تله های فیزیکی - 1395-03-04 12:34:00
بوی آهک در حفاری گنج - 1395-03-04 06:19:00
مشخصات سنگ آثار و نشانه دفینه و گنج - 1395-03-04 06:16:00
نشانه تابوت در گنج و دفینه یابی - 1395-03-04 06:09:00
نشانه پروانه در گنج و دفینه یابی - 1395-03-04 06:05:00
شناخت حروف ابجد در گنج یابی - 1395-03-04 06:02:00
عیار طلا و گنج یابی - 1395-03-03 12:45:00
گنج یابی و الماس - 1395-03-03 12:39:00
شناخت الماس اصلی در گنج یابی - 1395-03-03 12:37:00
گنج و دفینه داری در گذشته - 1395-03-03 12:29:00
ابطال طلسم در حفاری گنج و دفینه - 1395-03-03 12:27:00
علامت و نماد گاو در گنج یابی - 1395-03-03 11:15:00
نشانه گنج چشمه قدیمی - 1395-03-03 08:46:00
نشانه جوغن گرد - 1395-03-03 08:43:00
بررسی واقعیت گاز طلا در گنج و دفینه یابی - 1395-02-27 07:28:00
نشانه سنگ دوربین در گنج و دفینه یابی - 1395-02-27 06:08:00
نشانه نعل اسب در گنج و دفینه یابی - 1395-02-27 06:07:00
نشانه دست در گنج و دفینه یابی - 1395-02-27 06:04:00
نشانه زن در گنج و دفینه یابی - 1395-02-27 06:02:00
نشانه لوزی در گنج و دفینه یابی - 1395-02-27 05:57:00
نشانه سم اسب در گنج و دفینه یابی - 1395-02-27 05:56:00
ساروج در گنج یابی و دفینه - 1395-02-26 12:13:00
شناخت تله های ریزشی در گنج و دفینه یابی - 1395-02-26 12:12:00
نشانه گل در گنج و دفینه یابی - 1395-02-26 12:10:00
نشانه سنگ صندلی در گنج و دفینه - 1395-02-26 12:08:00
نشانه اسب و سوارکار در گنج و دفینه یابی - 1395-02-26 12:05:00
نشانه رد پای برهنه در گنج و دفینه - 1395-02-26 05:07:00
نشانه خورشید در گنج و دفینه یابی - 1395-02-26 05:03:00
نشانه صلیب در گنج و دفینه یابی - 1395-02-26 04:54:00
نشانه تیر و کمان در گنج و دفینه یابی - 1395-02-26 04:53:00
نشانه ردپا و قبر در گنج و دفینه یابی - 1395-02-26 04:44:00
نشانه زین در گنج و دفینه یابی - 1395-02-25 11:41:00
نشانه خوک سنگ در گنج و دفینه یابی - 1395-02-25 11:40:00
گنج یابی با نشانه خوک و بچه خوک - 1395-02-25 11:38:00
نشانه موش در گنج و دفینه - 1395-02-25 07:03:00
جوغن در گنج - 1395-02-25 06:59:00
نشانه مثلث در گنج و دفینه یابی - 1395-02-25 06:58:00
نشانه سنگ آسیاب در گنج و دفینه یابی - 1395-02-25 06:57:00
نشانه سنگ در گنج و دفینه یابی - 1395-02-25 06:55:00
شناخت حالات عقاب در گنج و دفینه یابی - 1395-02-23 11:45:00
نشانه عقاب در دفینه و گنج یابی - 1395-02-23 11:44:00
نشانه مربع در گنج و دفینه یابی - 1395-02-23 11:41:00
نشانه کبوتر در گنج و دفینه یابی - 1395-02-23 11:40:00
نشانه صندلی در گنج و دفینه یابی - 1395-02-23 11:39:00
نشانه ردپای برهنه در گنج و دفینه یابی - 1395-02-23 11:37:00
نشانه روباه در گنج و دفینه یابی - 1395-02-23 08:22:00
نشانه قلب در گنج و دفینه یابی - 1395-02-23 07:47:00
نشانه عقرب در گنج و دفینه یابی - 1395-02-23 07:46:00
شیوه دفینه و گنج یابی در تل خاکی - 1395-02-23 07:42:00
جوغن و انواع جوغان در گنج یابی - 1395-02-22 16:11:00
نشانه های نظامی در دفینه و گنج یابی - 1395-02-22 16:02:00
نشانه عقاب در دفینه و گنج یابی - 1395-02-22 15:51:00
پاتین در گنج و دفینه - 1395-02-22 15:43:00
شناخت کد رمز نسخه های گنج و دفینه - 1395-02-22 15:40:00
گنج یابی در کنار آبشار - 1395-02-22 09:32:00
اسرار تیمور در گنج یابی - 1395-02-22 08:42:00
عکس دفینه و گنج های سرخدم لكي - 1395-02-22 08:39:00
گنج و دفینه تپه حسنلو - 1395-02-21 15:39:00
گنج تپه علي كش - 1395-02-21 13:53:00
گنج ها و دفینه تپه چغابنوت - 1395-02-21 13:50:00
گنج و دفینه های تپه چغامیش - 1395-02-21 13:47:00
گنج یابی در تپه باستانی سه گابي - 1395-02-21 13:45:00
گنج و دفینه های آق تپه - 1395-02-21 10:42:00
گنج بزرگ ارجان - 1395-02-21 10:41:00
عکس گنج بان قلعه - 1395-02-21 10:40:00
قلعه يزدگرد ريجاب گنج ناشناخته - 1395-02-21 10:39:00
قبرستان روستای کشیگ - 1395-02-21 10:34:00
گنج تپه بولحیه - 1395-02-20 16:39:00
گنج یابی در تپه باستانی گونسپان - 1395-02-20 16:37:00
گنج یابی در غار ها - 1395-02-20 16:35:00
معماری ساده یک تپه باستانی در گنج یابی - 1395-02-20 10:02:00
تخریب آثار دفینه و باستانی به بهانه گنج یابی - 1395-02-20 09:46:00
آموزش گنج یابی در زیر درختان - 1395-02-20 09:39:00
خاک شناسی در گنج یابی - 1395-02-20 09:21:00
نشانه جوغان یا جوغن در گنج یابی - 1395-02-20 09:19:00
گنج یابی و معماری تپه های باستانی - 1395-02-20 09:17:00
نشانه تله فیزیکی در گنج یابی - 1395-02-20 09:14:00
کوتوله ها در گنج و دفینه یابی - 1395-02-19 14:19:00
نشانه اسب و سوارکار در گنج یابی - 1395-02-19 14:14:00
کتاب گنج یا گنج نامه - 1395-02-19 14:07:00
آموزش دفینه و گنج یابی در ایران - 1395-02-19 14:04:00
آموزش گنج یابی در غار - 1395-02-19 14:03:00
خطرات گازهای سمی در گنج یابی - 1395-02-19 12:02:00
دستگاه طلایاب یا فلزیاب GPX 5000 - 1395-02-19 12:00:00
نشانه نعل اسب در گنج و دفینه یابی - 1395-02-19 11:57:00
گوهر شب چراغ در گنج یابی - 1395-02-19 11:55:00
نشانه کفش در گنج و دفینه یابی - 1395-02-19 10:10:00
نبرد خشایارشا با یونانیان - 1395-02-19 10:08:00
گنج یابی و حفاری کنار چشمه ها - 1395-02-18 16:54:00
گنج یابی بر اساس باستان شناسي مرگ - 1395-02-18 16:52:00
دیوار گنج گرگان - 1395-02-18 16:38:00
شیوه های مومیایی - 1395-02-18 16:37:00
معرفی نسخه گنج و طلسم دفینه - 1395-02-18 16:15:00
خط و نگارش ،گنج بشری - 1395-02-18 16:09:00
شیوه تدفین اشکانیان - 1395-02-18 12:07:00
هوم گنج موبدان - 1395-02-18 12:05:00
هیروگلیف خط گنج باستان - 1395-02-18 12:03:00
اسرار تپه گنج و دفینه - 1395-02-15 14:25:00
تحلیل علائم و نشانه های گنج و دفینه - 1395-02-15 14:23:00
نشانه عقرب در دفینه و گنج یابی - 1395-02-15 14:20:00
تشخیص آثار گنج و دفینه - 1395-02-15 14:07:00
ابزار و وسایل گنج یابی و حفاری - 1395-02-15 14:00:00
نشانه های خطر در گنج یابی - 1395-02-15 13:53:00
تپه گنج باستان - 1395-02-15 13:33:00
گنج و دفینه یابی در کنار چشمه و رودخانه - 1395-02-15 10:50:00
سنگ گهواره در گنج یابی - 1395-02-15 10:46:00
توپ سنگ در گنج یابی - 1395-02-15 10:44:00
جن - 1395-02-15 10:43:00
خطر گاز طلا در دفینه و گنج یابی - 1395-02-15 10:40:00
استان های گنج و دفینه دار ایران - 1395-02-15 10:08:00
فلزیاب یا طلایاب گلدن کینگ GOLDEN KING - 1395-02-15 10:06:00
گنج کشف شده در کردستان ؟ - 1395-02-15 10:03:00
کوزه و خمره در گنج یابی - 1395-02-14 15:23:00
گنج یاب OKM ROVER C II - 1395-02-14 15:19:00
ابطال طلسم سحر و جادو در گنج و دفینه یابی - 1395-02-14 15:16:00
نشانه تیر و کمان در گنج و دفینه یابی - 1395-02-14 14:37:00
ده گنج بزرگ در میان سنگهای قیمتی - 1395-02-14 14:35:00
نگاه متفاوت در گنج یابی - 1395-02-14 14:27:00
شیوه درست پژوهش در گنج یابی و حفاری - 1395-02-14 14:24:00
گنج یابی در قبرستان لرستان - 1395-02-14 14:10:00
- 1395-02-14 11:09:00
شناخت طلای تقلبی در گنج یابی - 1395-02-14 09:22:00
گنج ساسانی در فیروزآباد - 1395-02-14 09:21:00
شیوه تمیز کردن نقره - 1395-02-14 08:17:00
مهره مار یا محبت مار - 1395-02-13 15:47:00
سنگ های درمانی گنج سلامت - 1395-02-13 15:16:00
شیوه خنثی کردن تله گنج یابی - 1395-02-13 15:14:00
فیلم گنج یابی در دخمه بازشده - 1395-02-13 15:07:00
فیلم گنج یابی در گور سنگی - 1395-02-13 13:59:00
گنج قیمتی از قدیم تا امروز - 1395-02-13 13:36:00
علائم شناسی گنج و اسکن تصاویر فلزیاب - 1395-02-13 13:34:00
طلا گنج رنگها - 1395-02-13 09:42:00
دانلود فیلم گنج یابی در گورستان - 1395-02-13 09:40:00
گنجینه ها و دفینه ها - 1395-02-13 09:37:00
دانلود فیلم آموزشی فلزیاب - 1395-02-13 09:35:00
خواص سنگ ها در موفقیت شغلی - 1395-02-13 09:32:00
عکس گنج های ایران باستان - 1395-02-13 09:30:00
درجه الماس - 1395-02-13 09:12:00
دانلود فیلم گنج یابی در قبر - 1395-02-13 08:29:00
فلزیاب ام تا ال دوربینی - 1395-02-13 08:27:00
گنج مرموز در خلخال - 1395-02-12 16:02:00
معرفی فلزیاب جدید - 1395-02-12 16:01:00
ده گنج بزرگ جهان - 1395-02-12 15:59:00
فیلم گنج یابی در قبرستان بازشده - 1395-02-12 15:56:00
کاربرد فناوری نانو در ایران باستان - 1395-02-12 15:50:00
فیلم گنج یابی در گوردخمه - 1395-02-12 15:48:00
باستان شناس بزرگ ایران - 1395-02-12 15:46:00
گنج یابی ، فیلم قبور و تدفین در دین مسیحیت - 1395-02-12 15:37:00
فیلم گنج یابی ساخت و معماری قبور دولمن - 1395-02-12 15:17:00
گنج و دفینه یابی و اجنه و موکل - 1395-02-12 11:17:00
مشاوره در دفینه و گنج یابی - 1395-02-12 11:14:00
تاثیر گرما بر سنگ های قیمتی - 1395-02-12 11:14:00
تفسیر اسکن با دستگاه تصویری x5000 اوکاام - 1395-02-12 11:10:00
فیلم گنج یابی قبر - 1395-02-12 11:03:00
عکس گنج و اشیای عتیقه جعلی و قلابی - 1395-02-12 11:01:00
احکام شرعی گنج یابی - 1395-02-12 10:51:00
گنج فرا زمینی - 1395-02-12 10:46:00
نشانه پلنگ در گنج یابی - 1395-02-12 10:44:00
گنج یابی قبور - 1395-02-12 10:41:00
فروش آزاد اشیای عتیقه - 1395-02-12 10:40:00
کشف گنج چاه - 1395-02-12 10:38:00
دلایل خطای فلزیاب و طلایاب در گنج یابی - 1395-02-11 15:00:00
تاثیر لایه خاک در گنج یابی و حفاری دفینه - 1395-02-11 14:54:00
تورمالین سنگ گنج و کمیاب - 1395-02-11 14:52:00
نگین انگشتر گنج بزرگ - 1395-02-11 14:50:00
انگشتر گنج دست - 1395-02-11 14:47:00
مجموعه آموزش گنج یابی و دفینه یابی علمی در ایران - 1395-02-11 14:43:00
معرفی کتاب چشم طلايی - 1395-02-11 14:32:00
آموزش گنج یابی با نشانه عقاب - 1395-02-11 14:17:00
آموزش تشخیص نماد و نشانه های حیوانات در گنج یابی - 1395-02-11 14:11:00
نشانه سنگ صاف یا آیینه در گنج یابی - 1395-02-11 13:58:00
آموزش سطح شناسی در گنج و دفینه یابی - 1395-02-11 13:37:00
آموزش گنج یابی با نسخه و گنج نامه - 1395-02-11 13:34:00
آموزش ساخت طلایاب یا فلزیاب - 1395-02-11 10:46:00
اهمیت ساختمان غار در گنج یابی و حفاری - 1395-02-11 10:38:00
گنج های معنوی از میراث پیامبران - 1395-02-11 10:33:00
آموزش مسیر و جهت یابی در گنج یابی - 1395-02-11 09:59:00
گنج گمشده و مخفی ایران - 1395-02-11 09:37:00
تونل گنج و کشف سرزمین دفینه - 1395-02-11 09:22:00
قلعه ها، گنج تاریخ ایران - 1395-02-10 18:41:00
گنج ماندگار تاریخ ، پرچم ایران - 1395-02-10 18:38:00
مهمترین خطرات حفاری و دفینه یابی - 1395-02-10 18:36:00
شناخت فلزیاب و طلایاب مناسب گنج یابی - 1395-02-09 14:11:00
نشانه ها و علائم دارای گنج و دفینه - 1395-02-09 14:09:00
سپید خانه یا گنج خانه باستان - 1395-02-09 14:07:00
نقش رجب گنج ایران باستان - 1395-02-09 14:05:00
بزرگترین گنج و دفینه مخفی ایران باستان - 1395-02-09 14:04:00
طلا گنج ارزشمند حفاری - 1395-02-09 14:02:00
اصول ایمنی در دفینه و گنج یابی - 1395-02-09 11:05:00
آموزش دفینه و گنج یابی گروهی - 1395-02-09 11:03:00
علامت و نشانه شیر در گنج و دفینه یابی - 1395-02-09 09:34:00
شیوه های کلاهبرداری در گنج و دفینه - 1395-02-09 08:51:00
گنج و دفینه دول دوله سنگ - 1395-02-09 08:43:00
کاوش گنج و تدفین جنینی - 1395-02-09 08:40:00
تمدن مازندران، سرزمین گنج و دفینه ها - 1395-02-09 08:39:00
گنجی به نام طلا - 1395-02-09 08:28:00
نبرد ترموپیل - 1395-02-09 08:22:00
گنج یابی در قبور باستانی - 1395-02-09 08:18:00
طلسم یافتن مکان دفینه و زیر خاکی - 1395-02-08 16:53:00
قهقهه قلعه گنج و دفینه - 1395-02-08 16:16:00
طلسم و دعای گنج و حفاری - 1395-02-08 16:14:00
عکس تومولوس های گنج دار - 1395-02-08 16:12:00
گرانبهاترین جنس در گنج یابی - 1395-02-08 16:09:00
جنس فلزات در گنج یابی - 1395-02-08 16:08:00
گنج یابی و تدفین دوره ی اشکانی - 1395-02-08 16:04:00
هوم رسم باستان ،گنج ایرانیان - 1395-02-08 15:44:00
ایمنی در گنج یابی و حفاری - 1395-02-08 15:43:00
ترفندها و کلاهبرداریهای رایج در گنج یابی - 1395-02-08 15:27:00
کتاب گنج یابی و کاوش دفینه - 1395-02-08 15:25:00
شیوه کاربرد جوغن ها در گنج یابی - 1395-02-08 15:23:00
کتاب رمز گشایی آثار و نشانه ها در گنج یابی و دفینه - 1395-02-08 10:58:00
خط یونانی در گنج یابی - 1395-02-08 10:56:00
خط حسیری در گنج یابی - 1395-02-08 10:52:00
علامت تیر و کمان در گنج و دفینه یابی - 1395-02-08 10:50:00
نشانه کفش یا چارق در گنج یابی - 1395-02-08 10:48:00
علامت و نشانه کانال در گنج یابی - 1395-02-08 08:16:00
نشانه و علامت موش در گنج و دفینه یابی - 1395-02-08 08:14:00
نمودار حروف در گنج یابی - 1395-02-08 08:12:00
آموزش آثار و نشانه گنج و دفینه - 1395-02-08 08:09:00
گنج یابی در رودخانه - 1395-02-08 08:06:00
نشانه سنگ چکمه در گنج یابی - 1395-02-08 08:04:00
موکل در گنج و دفینه یابی - 1395-02-07 15:16:00
نشانه لاک پشت در دفینه و گنج یابی - 1395-02-07 15:13:00
نشانه مربع در گنج و دفینه یابی - 1395-02-07 15:11:00
نقش مثلث در گنج یابی - 1395-02-07 14:25:00
انواع فلز و گنج یابی - 1395-02-07 14:23:00
سنگ گهواره در گنج یابی - 1395-02-07 14:20:00
نشانه قلب در گنج یابی - 1395-02-07 11:23:00
گنج یابی در حمام های قدیمی - 1395-02-07 10:51:00
گنج یابی و درختان کهنسال - 1395-02-07 10:45:00
آموزش تست فلزیاب و طلایاب - 1395-02-07 10:24:00
گنج و دفینه های پل شاه عباسی - 1395-02-07 10:04:00
اندازه گیری و گنج یابی - 1395-02-07 08:24:00
شناخت تل های خاکی و گنج یابی - 1395-02-06 15:54:00
آموزش کار با ردیاب و فلزیاب - 1395-02-06 15:46:00
برجک ها و گنج یابی - 1395-02-06 15:42:00
جوغان - 1395-02-06 15:34:00
گنج یابی و آب - 1395-02-06 15:32:00
مومیایی گنج باستان - 1395-02-06 15:28:00
نشانه سنگ خوک در گنج و دفینه یابی - 1395-02-06 11:38:00
گنج مخفی پل های ایران باستان - 1395-02-06 11:30:00
خط عیلامی و گنج یابی - 1395-02-06 11:26:00
گنج یابی در غار و حفره های تاریخی - 1395-02-06 08:49:00
نشانه صندلی در گنج یابی - 1395-02-06 08:46:00
نشانه صلیب شكسته در گنج یابی - 1395-02-05 15:07:00
شناخت تله ها و اصول گنج یابی - 1395-02-05 13:53:00
فرهنگ گنج یابی و نشانه های دفینه در ایران - 1395-02-05 13:50:00
سنگ های قیمتی و گنج یابی - 1395-02-05 13:34:00
گنج یابی در اطراف درختان - 1395-02-05 13:30:00
شمشیر و زره در گنج یابی - 1395-02-05 11:18:00
گنج یابی در چاه - 1395-02-05 11:15:00
طلسم مورچه در گنج یابی - 1395-02-05 11:09:00
سنگ جوغان یا جوغن در گنج یابی - 1395-02-04 16:22:00
گنج یابی با خط اورخون - 1395-02-04 16:20:00
سکه های ساسانی و گنج یابی - 1395-02-04 16:18:00
تله های مرگ در گنج یابی - 1395-02-04 16:16:00
گنج یابی با نشانه روباه - 1395-02-04 16:13:00
گنج یابی با خط پهلوی - 1395-02-04 16:10:00
نشانه کبوتر در گنج یابی - 1395-02-04 12:05:00
ابزار و وسایل مورد نیاز در گنج یابی - 1395-02-04 12:02:00
گنج یابی با خط باحممی - 1395-02-04 12:00:00
گنج یابی با خط برناوی - 1395-02-04 11:57:00
معروف ترین علائم و نشانه خطر در گنج یابی - 1395-02-04 09:26:00
کلید خط میخی در گنج یابی - 1395-02-04 09:25:00
گنج یابی در آتشکده و اماکن مذهبی - 1395-02-01 14:22:00
نشانه چکمه در گنج یابی - 1395-02-01 14:05:00
نکات مهم در خرید فلزیاب،گنج یاب،معدن یاب،طلا یاب،حفره یاب - 1395-02-01 14:00:00
معرفی انواع فلزیاب و گنج یاب - 1395-02-01 13:33:00
شناخت انواع گنج یابی و فلزیاب - 1395-02-01 13:27:00
گنج زیرزمینی سامن - 1395-02-01 13:23:00
علوم غریبه و گنج یابی - 1395-02-01 12:37:00
طلسم گنج ، ابطال طلسم دفینه - 1395-02-01 12:35:00
نکات مهم گنج یابی و حفاری - 1395-02-01 12:32:00
آموزش تصویری نشانه های گنج - 1395-02-01 12:28:00
کلاهبرداری شرکتها در فروش گنج یاب و فلزیاب - 1395-02-01 12:18:00
علامت سنگ آسیاب در زیرخاکی و گنج یابی - 1395-02-01 11:53:00
طلسم گنج و مهره مار در دفینه یابی - 1395-02-01 11:32:00
دستگیری نابودگر گنج و دفینه گرز بهرام - 1395-02-01 11:30:00
نابودی گنج بزرگ باستانی ، ارگ تاریخی انار - 1395-02-01 10:35:00
تخم گذاری مرغ ها در گنج گور دختر - 1395-01-31 14:46:00
نابودی دفینه و گنجینه قلعه امام مریوان - 1395-01-31 14:43:00
سنگ نگاره نیشابور گنج های تاریخی - 1395-01-31 09:20:00
گنجی بزرگ در حال نابودی - 1395-01-31 08:53:00
سنگ نگاره گنج ماندگار - 1395-01-31 08:46:00
نابودی گنج سقاخانه صفوی - 1395-01-30 15:52:00
گنجی به نام سنگ مزارهای قبرستان سفیدچاه - 1395-01-30 15:50:00
گنج پارسی در هندوستان - 1395-01-30 15:46:00
گنج شوشتر، بقعه عبدالله بانو - 1395-01-30 12:33:00
گنج های افغانستان - 1395-01-30 12:31:00
گنج یابی در جنگل و آبشار - 1395-01-30 12:29:00
علامت سنگ نگاره بز کوهی در گنج یابی و باستان شناسی - 1395-01-30 12:28:00
شیوه ساخت ردیاب جیوه ای - 1395-01-30 12:05:00
علائم و نشانه های مشهور گنج و دفینه - 1395-01-30 10:24:00
نماد و نشانه چکمه در دفینه - 1395-01-30 10:19:00
نشانه بز در خط میخی - 1395-01-30 10:12:00
کلید خط میخی جهت گنج یابی - 1395-01-30 10:07:00
گنج یابی در تنورها - 1395-01-30 10:03:00
- 1395-01-30 09:40:00
علامت پلنگ در گنج یابی - 1395-01-29 14:44:00
تل خاکی و قلعه خاکی در گنج یابی - 1395-01-29 14:39:00
نشانه ماهی در گنج یابی - 1395-01-29 14:31:00
علائم و نشانه ها در حفاری گنج - 1395-01-29 13:56:00
رابطه بین تدفین و گنج یابی و کاوش زیرخاکی - 1395-01-29 13:46:00
گاز طلا خطر گنج و دفینه - 1395-01-29 13:36:00
علم نشانه شناسی در گنج یابی - 1395-01-29 12:39:00
گنج یابی با مار - 1395-01-29 12:36:00
نشانه صلیب در گنج یابی - 1395-01-29 10:02:00
گنج یابی و سنگ های قیمتی - 1395-01-29 09:59:00
درختان نماد گنج و دفینه - 1395-01-29 09:42:00
گنج یابی در قبور حفره‌ای ساده - 1395-01-29 09:38:00
گنج یابی در قبور سه گانه - 1395-01-29 09:17:00
اصل مهم گنج یابی و حفاری در قبور - 1395-01-28 15:23:00
گنج و سکه شناسی - 1395-01-28 14:34:00
گنج یابی در رامهرمز - 1395-01-28 14:32:00
آموزش کلیات به گنج یابان و کاوشگران زیرخاکی - 1395-01-28 14:30:00
گنج و دفینه شهرهای باستانی - 1395-01-28 14:27:00
گنج امامزاده ها - 1395-01-28 14:25:00
گنج یابی و کاوش دفینه با عقاب یا باز - 1395-01-28 14:22:00
گنج یابی با نشانه لاک پشت - 1395-01-28 14:20:00
گنج گمشده دزدان دریایی - 1395-01-28 12:48:00
سنگ آسیاب در گنج یابی - 1395-01-28 10:07:00
ردپای برهنه در گنج یابی - 1395-01-28 10:05:00
قبرها در گنج یابی - 1395-01-28 10:04:00
سنگ محراب در گنج یابی - 1395-01-28 10:03:00
ساروج شناسی - 1395-01-28 10:01:00
مهم ترین علامت ها و نشانه های گنج و دفینه - 1395-01-26 13:53:00
خطرات گنج و دفینه یابی - 1395-01-26 13:52:00
گنج یابی در دوره قاجار و طمع بیگانگان - 1395-01-26 13:50:00
آموزش ابطال طلسم گنج و دفینه ها - 1395-01-26 13:43:00
طلسم ثروت و گنج - 1395-01-26 13:35:00
گنج های بزرگ دنیا در نگاه امام صادق - 1395-01-26 13:18:00
بزرگترین گنج و دفینه های مخفی جهان - 1395-01-26 13:13:00
بزرگترین گنج های جهان - 1395-01-26 13:11:00
علامت عقاب در گنج یابی و دفینه یابی - 1395-01-26 10:07:00
علامت شتر در دفینه گذاری - 1395-01-26 10:03:00
شیوه تله گذاری در گنج یابی - 1395-01-26 10:00:00
موجودات عجیب در اساطیر و تاریخ باستان - 1395-01-26 09:59:00
گنج قبرهای باستانی - 1395-01-26 09:42:00
تعیین عمر در گنج یابی - 1395-01-25 16:15:00
علائم و نشانه های خطر در گنج یابی - 1395-01-25 16:11:00
قوانین و اصول اصلی گنج یابی و حفاری - 1395-01-25 16:09:00
نشانه گرگ در گنج و دفینه یابی - 1395-01-25 16:06:00
نشانه تیر انداز در گنج یابی و کاوش دفینه - 1395-01-25 13:20:00
خواص اسمای الهی در گنج و دفینه یابی - 1395-01-25 13:17:00
عکس گنج و دفینه های کشف شده - 1395-01-25 12:36:00
اهمیت طلا و گنجینه ها در گنج یابی - 1395-01-25 12:34:00
طلسم یا تله باد در گنج یابی - 1395-01-25 12:32:00
نمونه گنج نامه - 1395-01-24 15:47:00
نشانه صندلی در گنج و دفینه یابی - 1395-01-24 15:45:00
بخشی از تحلیل گنج یابی و دفینه در منابع گنج یابی در مورد نشانه شتر - 1395-01-24 15:42:00
موضوع کتاب های گنج یابی و دفینه - 1395-01-24 15:36:00
گنج یابی و دفینه با نشانه ردپا - 1395-01-24 15:33:00
گنج و دفینه ،طلسم و دعا - 1395-01-24 11:08:00
گنج و دفینه و شناخت سنگها و کانی ها - 1395-01-24 10:42:00
گنج یابی با رمزگشای خط باستانی ارمنی - 1395-01-24 10:39:00
معرفی گنج و دفینه های دینی باستان - 1395-01-23 15:45:00
زیگورات گنج ایران باستان - 1395-01-23 15:29:00
نماد سنگ نگاره بز کوهی در دفینه و گنج یابی - 1395-01-23 11:40:00
گنج یابی و شناخت ضرب سکه ها - 1395-01-23 11:22:00
گنج یاب و باستان شناس بزرگ رومن گیرشمن - 1395-01-23 11:17:00
گنج و سکه های ساسانی - 1395-01-23 11:14:00
احکام گنج یابی و کاوش دفینه - 1395-01-22 13:59:00
گنج و دفینه های ایران در فرانسه - 1395-01-22 13:49:00
گنج یابی علمی و نه تخریب آثار تاریخی - 1395-01-22 13:45:00
گنج ریتون سازی در ایران باستان - 1395-01-22 13:42:00
گنج یابی و کاوش دفینه به چه قیمتی؟ - 1395-01-22 13:37:00
اسرار گنج و دفینه های مخفی باستانی - 1395-01-21 16:30:00
حقیقت گنج و دفینه های باستان - 1395-01-21 16:24:00
گنج های قیمتی از شیخ بهایی - 1395-01-21 16:21:00
قیمت گنج های مسکوک یا سکه های باستانی - 1395-01-21 16:19:00
نشانه صلیب شكسته یا گردونه مهر در گنج یابی - 1395-01-21 16:17:00
آموزش گنج یابی در غار ، زمین شناسی و دفینه یابی - 1395-01-21 11:04:00
اسرار علوم و گنج یابی - 1395-01-21 11:01:00
گنج یابی ، جادو و کیمیاگری - 1395-01-21 10:59:00
کلاهبرداری در گنج یابی و فروش دفینه - 1395-01-21 10:56:00
کندر و گنج یابی - 1395-01-21 10:52:00
گنج یابی و خطوط و خط شناسی - 1395-01-21 10:49:00
لوح های کهن، گنج و دفینه بزرگ - 1395-01-19 14:32:00
گنج و دفینه ای بنام مفرغ - 1395-01-19 14:29:00
گنج یابی با سنگ افراشته‌های مزار - 1395-01-19 14:27:00
علم مکان شناسی گنج و دفینه - 1395-01-19 14:04:00
پرچم ایران در گذر زمان - 1395-01-19 14:02:00
نشانه تنور در گنج یابی و دفینه یابی - 1395-01-19 11:45:00
نمادها و نشانه های مهم گنج و دفینه و کاوش حفاری - 1395-01-19 11:44:00
آموزش مختصر علائم و نشانه های گنج و دفینه و زیرخاکی - 1395-01-19 11:41:00
گنج و دفینه مخفی آبشارها - 1395-01-19 09:40:00
بررسی آثار و نشانه های گنج و دفینه در ایران(گنج شناسی در ایران) - 1395-01-19 09:37:00
گنج یابی ، دفینه یابی و شناخت زیرخاکی و گنج نامه - 1395-01-19 09:32:00
جوغن ،علائم و نشانه ها در گنج یابی و دفینه یابی - 1395-01-18 14:27:00
نشانه های مکان دفینه و گنج, علائم حتمی گنج و وجود طلا - 1395-01-18 12:20:00
علامت ماهی ، گاو در گنج یابی - 1395-01-18 12:17:00
قلعه، چاه، حوض و تل های خاکی در گنج یابی و دفینه یابی - 1395-01-18 09:03:00
جوغن ها و سنگ کاسه در گنج یابی و دفینه یابی - 1395-01-18 08:59:00
شگفت انگیز ترین گنج جهان - 1395-01-18 08:16:00
نعل اسب و سم اسب در گنج یابی و زیرخاکی - 1395-01-17 14:35:00
جوغن، سنگ کاسه، حکاکی در گنج و دفینه یابی - 1395-01-17 14:31:00
مفهوم شیر در دفینه و گنج یابی - 1395-01-17 13:41:00
علامت حیوانات در گنج یابی و دفینه - 1395-01-17 13:39:00
مفهوم علامت لاکپشت در گنج و دفینه یابی - 1395-01-17 13:37:00
علائم نزدیک یا زیر گنج و دفینه ها - 1395-01-17 09:05:00
تومولوس یا تپه های گنج و دفینه شاهان - 1395-01-17 09:01:00
شناخت نشانه های گنج و دفینه زیرزمینی (گنج یابی علمی) - 1395-01-17 08:59:00
گنج یابی و کشف دفینه با نشانه یا جوغن دول دول - 1395-01-17 08:55:00
گنج یابی با نشانه و علامت عقاب یا پرندگان شکاری - 1395-01-17 08:52:00
گنج و دفینه یابی با سرمه مار - 1395-01-17 08:47:00
گنج بزرگ - 1395-01-16 16:50:00
فلزیاب و طلایاب - 1395-01-16 16:28:00
انرژی درمانی، سنگ های قیمتی و گنج یابی - 1395-01-16 16:27:00
نشانه گاو و قوچ در گنج یابی - 1395-01-16 16:25:00
گنج و دفینه تومولوس یا تل های خاکی - 1395-01-16 16:21:00
همکاری در گنج یابی - 1395-01-16 16:20:00
آموزش نشانه های مکان دفینه و گنج - 1395-01-16 16:19:00
گنج یابی با آیات قرآن ، شکستن طلسم گنج و دفینه - 1395-01-16 16:17:00
آموزش تصویری گنج یابی با نشانه ماهی وگاو - 1395-01-16 16:15:00
نام شناسی علوم باستانی در گنج و دفینه یابی - 1395-01-16 16:08:00
سنگ فرش و علامت شیر در گنج یابی - 1395-01-16 16:06:00
جوغن و حکاکی ها در گنج و دفینه یابی - 1395-01-16 16:05:00
نشانه گوزن و خاک سفید در گنج یابی - 1395-01-16 16:04:00
نشانه آهو ، غزال ، لاکپشت و گوزن در گنج یابی - 1395-01-16 16:02:00
تله های گنج و دفینه - 1395-01-16 16:01:00
گنج الهی - 1395-01-16 13:15:00
آموزش گنج یابی و دفینه با سنگ کاسه - 1395-01-16 12:54:00
گنج یابی ، تله ها، علامت گذاری با خاک سفید - 1395-01-16 12:51:00
آموزش و کارشناسی گنج و زیرخاکی در گوردخمه و قرستان ها - 1395-01-16 12:48:00
گنج و دفینه یابی در گوردخمه ها و قبرستان ها - 1395-01-16 12:43:00
دفینه و گنج های سوباتان - 1395-01-16 12:18:00
روش خرید فلزیاب و طلایاب برای گنج یابی و دفینه - 1395-01-15 16:20:00
کارشناسی جوغن ها و آموزش گنج و دفینه یابی - 1395-01-15 16:19:00
کتاب نمادها و نشانه های گنج و دفینه - 1395-01-15 16:18:00
نشانه های محل گنج و زیرخاکی، آموزش مکان یابی گنج - 1395-01-15 16:17:00
گنج یابی با آیات قرآنی، کلید طلسم گنج و دفینه ها - 1395-01-15 16:14:00
نشانه های گنج و دفینه بزرگ، آموزش تخصصی گنج یابی - 1395-01-15 16:13:00
علائم و نشانه های گنج و دفینه،آموزش گنج یابی - 1395-01-15 16:12:00
نشانه های مهم گنج و دفینه - 1395-01-14 08:05:00
موضوعات آموزش گنج و دفینه یابی - 1395-01-14 08:00:00
عناوین گنج یابی و نشانه های دفینه - 1395-01-14 07:59:00
موضوعات گنج یابی و زیرخاکی - 1395-01-14 07:56:00
کتاب های گنج یابی و دفینه - 1395-01-14 07:51:00
خاک رس، ساروج، نشانه و علائم گنج یابی و دفینه - 1395-01-11 11:22:00
درختان و گنج و دفینه - 1395-01-11 11:20:00
تله های گنج و دفینه - 1395-01-11 11:19:00
طلسمات و ابطال طلسم گنج و دفینه - 1395-01-11 11:18:00
نسخه ها و گنج نامه های دفینه - 1395-01-11 11:17:00
قلعه گنج و دفینه ها - 1395-01-11 11:15:00
علائم و نشانه های شاخص گنج یابی و دفینه ( کارشناسی علامت های گنج و زیرخاکی) - 1395-01-11 11:12:00
نشانه و علائم مهم گنج و دفینه (20 علامت دفینه ) - 1395-01-11 11:04:00
علامت سنگ قورباغه در گنج یابی - 1395-01-10 15:36:00
علامت خورشید در گنج یابی - 1395-01-10 15:34:00
نشانه دست در گنج یابی - 1395-01-10 15:32:00
نشانه لاک پشت در گنج یابی - 1395-01-10 15:29:00
نشانه شتر در گنج یابی - 1395-01-10 14:09:00
نشانه چکمه در گنج یابی - 1395-01-10 13:39:00
علامت مثلث در گنج یابی - 1395-01-10 12:30:00
نشانه سنگ آسیاب در گنج یابی - 1395-01-10 12:20:00
نشانه کوزه در گنج یابی - 1395-01-10 12:18:00
علامت سنگ و صخره متحرک در گنج و دفینه یابی - 1395-01-10 11:09:00
نشانه و علامت عقاب در گنج و دفینه یابی - 1395-01-10 10:47:00
علامت مربع در گنج یابی - 1395-01-10 10:45:00
نشانه پا در گنج و دفینه یابی - 1395-01-10 10:40:00
نشانه روباه در گنج یابی - 1395-01-10 10:37:00
علامت قلب در گنج یابی - 1395-01-10 10:29:00
نشانه کبوتر در گنج یابی - 1395-01-10 10:26:00
علامت صندلی در گنج یابی - 1395-01-10 10:10:00
اسم اعظم - 1395-01-10 10:03:00
گنج و دفینه یابی و حساب ابجد - 1395-01-09 18:23:00
گنج یابی و اسرار حروف ابجد - 1395-01-09 18:20:00
علائم مکان گنج و دفینه، مکان شناسی گنج و بار - 1395-01-09 18:17:00
علامت ماهی و گاو در گنج یابی و حفاری دفینه - 1395-01-09 18:14:00
علائم قلعه ,چاه,حوض و تل های خاکی در گنج یابی و حفاری دفینه - 1395-01-08 18:42:00
بررسی نعل اسب و سم اسب در گنج یابی - 1395-01-08 14:39:00
علامت شیر در گنج یابی و کاوش دفینه - 1395-01-08 14:34:00
علامت آهو در گنج یابی و دفینه یابی - 1395-01-08 14:04:00
لاک پشت در گنج یابی و کاوش دفینه - 1395-01-08 13:54:00
علوم قدیم و گنج یابی - 1395-01-07 15:56:00
آموزش فلزیاب و گنج یاب - 1395-01-07 15:54:00
گنج یابی ، طلسمات و تله ها - 1395-01-07 15:52:00
شناخت زبانهاي ايران باستان - 1395-01-07 09:23:00
سنگ های قیمتی، باستانشناسی و کشف دفینه - 1395-01-07 09:19:00
مهره مار در گنج یابی - 1395-01-07 08:36:00
آموزش و اهمیت گنج یابی - 1395-01-07 08:34:00
موکل در گنج یابی و حفاری دفینه - 1395-01-07 08:31:00
نماد صلیب در گنج و دفینه یابی - 1395-01-07 08:27:00
گنج پل - 1395-01-07 08:25:00
گنج یابی ، طلسم ، گنج نامه و نسخه های دفینه - 1395-01-07 08:23:00
اهمیت ساروج در گنج یابی - 1395-01-07 08:21:00
اکسیر و گنج یابی - 1395-01-07 08:11:00
گنج یابی و انواع مومیایی - 1395-01-07 08:09:00
نقشه دفینه و گنج نامه ها - 1395-01-07 08:07:00
درخت و گنج یابی - 1395-01-07 08:06:00
جوغان و انواع قبرها - 1395-01-07 08:01:00
آموزش شناخت تله های مکانیکی در دفینه و گنج یابی - 1395-01-07 07:55:00
آموزش گنج یابی و دفینه،نشانه های گنج و دفینه,رمزگشایی و رمزیابی جوغن ها - 1394-12-25 12:07:00
خاک سفید و تله گذاری گنج و دفینه - 1394-12-25 12:03:00
تله های مکانیکی در گنج و دفینه یابی و کشف گنج های بزرگ - 1394-12-25 12:01:00
انواع تله های گنج یابی و زیرخاکی - 1394-12-25 11:59:00
گنج یابی و سکه شناسی - 1394-12-24 14:18:00
شناخت عقیق اصل در گنج یابی - 1394-12-24 14:12:00
فلزات باستانی و گنج یابی - 1394-12-23 18:45:00
آموزش عجیب گنج یابی و کشف دفینه - 1394-12-22 17:48:00
گنج یابی و کشف دفینه با مار - 1394-12-22 17:46:00
ابطال طلسم گنج و دفینه - 1394-12-22 10:31:00
گنج یابی و کشف دفینه با دعا و آیات قرآنی - 1394-12-22 09:40:00
گنج یابی و طلسم و علوم غریبه - 1394-12-22 09:37:00
ابطال طلسم در گنج یابی و دفینه و زیرخاکی - 1394-12-21 18:43:00
آموزش طلسم و سحر در گنج یابی و دفینه - 1394-12-21 18:38:00
گنج نامه ، نقشه های دفینه و نسخه های گنج - 1394-12-20 09:55:00
آموزش خرید فلزیاب و طلایاب گنج یابی - 1394-12-20 09:31:00
خواص جواهرات - 1394-12-20 09:29:00
انواع سنگ‌های قیمتی - 1394-12-20 09:28:00
سنگ‌درمانی در ایران - 1394-12-20 09:27:00
چاكرا - 1394-12-20 09:26:00
انرژی سنگ ها - 1394-12-20 09:25:00
علامت قوچ در گنج یابی - 1394-12-19 15:57:00
علامت گاو در گنج یابی و دفینه - 1394-12-19 15:55:00
تومولوس (تل های خاکی) و گنج - 1394-12-19 15:53:00
اهمیت مشورت در دفينه يابي - 1394-12-19 15:50:00
آثار و علائم نشانه دفینه - 1394-12-19 15:34:00
نشانه های مکان دفینه و گنج و زیرخاکی - 1394-12-19 15:30:00
آموزش گنج یابی با دعا و طلسم - 1394-12-19 15:20:00
نشانه ماهی و گاو , آثار و نشانه های شهرها و روستاهای ایران زمین - 1394-12-19 15:19:00
اسامی شناسی مکانها در دفینه گذاری ها - 1394-12-19 15:16:00
علامت شیر در دفینه یابی - 1394-12-19 15:11:00
سنگ فرش در گنج یابی - 1394-12-19 15:10:00
جوغان ( جوغن ) کاسه های رو سنگ در گنج یابی - 1394-12-19 15:08:00
خاک سفید در گنج یابی - 1394-12-19 14:41:00
علامت آهو ، غزال و گوزن در دفینه یابی - 1394-12-19 14:15:00
علامت لاک پشت در گنج یابی - 1394-12-19 13:56:00
تله های گنج یابی و دفینه - 1394-12-19 13:55:00
موضوعات گنج یابی و دفینه - 1394-12-19 13:54:00
نشانه گاو و ماهی در گنج و دفینه یابی - 1394-12-17 17:29:00
گنج و دفینه بزرگ ایران و هخامنشیان - 1394-12-17 07:33:00
گنج یابی و دفینه یابی در غارها - 1394-12-17 07:30:00
آثار و نشانه گنج و دفینه - 1394-12-16 20:24:00
تومولوس ها ،تپه های گنج و دفینه - 1394-12-16 20:21:00
داستان کشف گنج و زیرخاکی - 1394-12-16 20:19:00
علامت سنگ صندلی در گنج یابی - 1394-12-16 08:16:00
علامت سنگ دوربین در دفینه یابی - 1394-12-16 08:13:00
نشانه سنگ نگاره کانال در گنج یابی - 1394-12-16 08:11:00
نشانه موش در گنج یابی - 1394-12-15 17:32:00
نشانه سنگ قورباغه در گنج یابی - 1394-12-15 17:29:00
ابزار حفاری گنج و دفینه - 1394-12-15 17:27:00
علامت و نشانه محل گنج و دفینه - 1394-12-15 17:24:00
علامت خوك و بچه خوك در گنج یابی - 1394-12-15 09:53:00
تله شمشیر در گنج یابی - 1394-12-15 09:48:00
آموزش گنج یابی و سنگ نگاره ها - 1394-12-15 09:44:00
دفینه آتشکده ها - 1394-12-15 08:23:00
علامت لاک پشت در گنج یابی - 1394-12-15 08:21:00
نشانه زین در گنج یابی - 1394-12-14 18:17:00
علامت رد پا در گنج یابی - 1394-12-14 18:15:00
علامت تیر و کمان در گنج یابی - 1394-12-14 18:11:00
نشانه لوزی در گنج یابی - 1394-12-13 16:30:00
نشانه دست در گنج یابی - 1394-12-13 16:25:00
نشانه خورشید در گنج یابی - 1394-12-13 16:21:00
علامت عقاب ،باز یا شاهین در دفینه - 1394-12-13 16:20:00
علامت زن در گنج یابی - 1394-12-13 16:17:00
علامت خوشه انگور در دفینه - 1394-12-13 16:15:00
علامت جوغن در گنج یابی - 1394-12-13 16:13:00
گنج پل ها - 1394-12-12 16:46:00
نشانه خوک سنگ در گنج یابی - 1394-12-12 10:58:00
نشانه صلیب در گنج یابی و حفاری دفینه - 1394-12-12 10:19:00
نسخه دفینه , گنج نامه - 1394-12-12 08:56:00
سنگ پادزهر در گنج یابی - 1394-12-12 08:44:00
تله ریزشی در گنج یابی - 1394-12-12 08:40:00
- 1394-12-12 08:32:00
شناخت نشانه های درست در حفاری گنج - 1394-12-12 08:30:00
علامت روباه در گنج یابی - 1394-12-11 16:03:00
گنج اطراف درختان - 1394-12-11 16:01:00
گنج یابی و نبش قبر - 1394-12-11 12:51:00
مومیایی اجساد و گنج یابی - 1394-12-11 12:48:00
گنج یابی و حفاری دفینه قبر - 1394-12-11 12:47:00
گنج و دفینه و جواهرات و سنگهای قیمتی - 1394-12-11 12:45:00
آموزش ابطال طلسم گنج و دفینه - 1394-12-11 08:59:00
آموزش شکستن ساروج در گنج یابی - 1394-12-11 08:55:00
مناطق پر گنج و دفینه ایران - 1394-12-11 08:53:00
گنج و گاز طلا، خطر گاز در دفینه یابی - 1394-12-11 08:51:00
طلسم و دفینه - 1394-12-10 16:16:00
نشانه چشم در گنج یابی - 1394-12-10 15:59:00
نشانه سنگ آسیاب در دفینه - 1394-12-10 11:52:00
علامت شمشیر در دفینه - 1394-12-10 08:32:00
نشانه شتر در گنج یابی - 1394-12-10 08:30:00
نشانه رد پای برهنه در دفینه - 1394-12-10 08:28:00
نشانه شیر در گنج یابی - 1394-12-09 16:25:00
نشانه اسب و علامت اسب سوار در گنج یابی - 1394-12-09 14:46:00
نشانه مرغ در گنج یابی - 1394-12-09 14:44:00
نشانه سم اسب در گنج یابی - 1394-12-09 14:40:00
نشانه نعل اسب در گنج یابی - 1394-12-09 14:36:00
دفینه و گنج گورستان ها - 1394-12-09 14:34:00
گنج یابی و شناخت جواهرات و سنگها - 1394-12-09 11:52:00
سنگهای قیمتی و گنج یابی - 1394-12-09 11:51:00
گنج و کاوش دفینه و فرهنگ تدفین مرده - 1394-12-09 11:49:00
رابطه گنج یابی و نگارش و خط - 1394-12-09 11:45:00
گنج یابی در گورستان - 1394-12-09 11:44:00
گنج یابی با سنگ نگاره - 1394-12-09 11:41:00
گنج و دفینه یابی و تدفینه جنینی - 1394-12-09 10:31:00
گنج یابی, تدفین ,دفینه مرده - 1394-12-09 10:25:00
گنج یابی با خط تازه مصریان - 1394-12-09 10:21:00
تصاویر قراردادی در گنج یابی - 1394-12-09 10:19:00
خط تصویری - 1394-12-08 16:00:00
نشانه های درست گنج یابی و دفینه - 1394-12-08 13:38:00
آموزش گنج یابی و کاوش دفینه - 1394-12-08 13:32:00
درختان دفینه دار، گنج زیر درختان - 1394-12-08 13:27:00
گنج یابی در انواع قبرها و گورستان ها - 1394-12-06 21:15:00
حفاری قبر در باستان شناسی - 1394-12-06 10:41:00
گنج یابی با خروس - 1394-12-06 10:23:00
گنج یابی با مار - 1394-12-04 20:49:00
طلسم گنج و دفینه - 1394-12-04 20:48:00
موکل در گنج یابی و حفاری دفینه - 1394-12-04 16:34:00
گنج یابی و مومیایی اجساد - 1394-12-04 16:33:00
نسخه گنج و نوشته های دفینه،گنج نامه ها - 1394-11-29 20:39:00
مشخصات استاد گنج یاب - 1394-11-29 20:35:00
دعای گنج و دفینه - 1394-11-28 12:31:00
آموزش گنج و دفینه یابی - 1394-11-28 12:29:00
گنج یابی و کاوش دفینه در قدیم - 1394-11-28 07:55:00
گاز طلا در گنج یابی - 1394-11-28 07:45:00
مهم ترین نشانه های گنج و محل دفینه - 1394-11-27 15:27:00
دعای دفینه و کشف محل گنج - 1394-11-27 15:08:00
گنج و دفینه و علوم غریبه - 1394-11-27 15:00:00
گنج و دفینه و جواهرات و سنگها - 1394-11-27 14:58:00
مناطق پر گنج و دفینه ایران - 1394-11-27 14:53:00
فلزیاب و گنج یابی و کاوش دفینه - 1394-11-27 13:16:00
ساروج و گنج و زیرخاکی - 1394-11-27 13:14:00
نشانه صلیب در گنج یابی و دفینه - 1394-11-27 13:11:00
انواع تله های گنج و دفینه - 1394-11-27 12:52:00
ارتباط گنج و دفینه با تدفین مردگان در عصر اهن - 1394-11-27 12:48:00
دفینه و گنج در قبور حفره‌ای با پوشش سنگی - 1394-11-27 12:43:00
گنج یابی در قبور خمره‌ای - 1394-11-26 16:14:00
دفینه در قبور حفره‌ای - 1394-11-26 15:56:00
گنج یابی و رسم تدفین - 1394-11-26 13:39:00
گنج یابی و دفینه و ساختمان قبرها - 1394-11-26 13:37:00
گنج یابی در قبور - 1394-11-26 13:36:00
ارتباط گنج و دفینه یابی با سکه شناسی - 1394-11-26 13:05:00
دانلود کتاب دویست نشانه دفینه و گنج - 1394-07-09 13:18:00
دانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه ها - 1394-06-07 23:20:00
دانلود کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج یابی و آشنایی با دفینه - 1394-06-07 23:20:00
دانلود کتاب نمادهای گنج و نشانه های دفینه و گنج یابی (میراث زرین) - 1394-06-07 23:19:00
دانلود کامل ترین پکیچ گنج یابی، نشانه های دفینه ، طلسم، علوم غریبه و دعا (پکیج مشک آبادی) - 1394-06-07 23:19:00
دانلود کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های دفینه و گنج یابی - 1394-06-07 23:18:00
دانلود کتاب گنج باستان ، شناخت شیوه های گنج یابی و دفینه با تصاویر - 1394-06-07 23:17:00
آموزش زیبایی و جذابیت - 1394-03-17 10:39:00
یافتن ساروج - 1394-03-17 10:30:00
آهنگ پیشواز رایتل - 1394-03-17 10:29:00